ZPĚT

 
   
Název :  Česká obchodní společnost (Böhmische Handelsgesellschaft)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

 600

600

   
Město :  Praha
Datum :  1.7.1933
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  302 x 232 mm - dvojlist
Poznámky :  Sídlo a generální ředitelství v Praze, horní ředitelství ve Světci a Orlové. Hnědouhelné doly v severočeském revíru a kamenouhelné doly v ostravsko-karvinském revíru.
   .
   .
Avers :

Akcie Česká obchodní společnost, Praha 1933, 600 Kč

   .
.
Revers :

Aktie Böhmische Handelsgesellschaft, Prag 1933, 600 Kronen

   .
.
.
.