ZPĚT

 
   
Název :  Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft (zkratka SUBAG)
 Sudetozemská báňská akciová společnost
 Sudetoněmecká báňská akciová společnost
 Sudetská báňská akciová společnost
 Sudetozemská důlní akciová společnost
 Sudetoněmecká důlní akciová společnost
 Sudetská důlní akciová společnost
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

 1 000

1 000

 RM  
Město :  Brüx (Most)
Datum :  Prosinec 1939
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  Společnost byla založena dne 10.6.1939 se sídlem v Mostě.
 V letech 1940 až 1943 převzala vynuceným sloučením nebo nákupem téměř všechny hnědouhelné doly v Sudetech, převážně na Mostecku, Chomutovsku, Karlovarsku, Sokolovsku, Duchcovsku. Vlastnila i několik dolů na Plzeňsku a Žacléřsku.
 Společnost byla rozdělena na tři provozní skupiny a později na pět báňských ředitelství a byla vlastněna a ovládána německým koncernem Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann Göring“.
 V roce 1941 usneseno vybudování velkého závodu v Komořanech, jako surovinovou základnu pro nově budovanou chemickou továrnu společnosti Sudetoněmecká továrna na motorová paliva akc. spol. (Sudetenländische Treibstoffwerke AG.) v Záluží u Litvínova, vyrábějící z hnědého uhlí syntetický benzín. Výstavba započala v roce 1942 a plánovala se stavba úpravny uhlí, briketárny, elektrárny a ústředních dílen (opravárenské závody). Na stavbě pracovalo velké množství nuceně nasazených z celé Evropy a váleční zajatci.
 V polovině roku 1942 vydala za součinnosti Dresdner Banka dluhopisy v celkovém objemu 60 000 000 RM.
 Největší těžbu uhlí společnost vykázala v roce 1943. Později, vzhledem k německým válečným neúspěchům a spojeneckého bombardování, těžba klesala a stavba závodu v Komořanech zpomalovala.
 V říjnu 1945 společnost znárodněna, včetně jejích koncernových podniků (Severočeský uhelný syndikát. Ústí n. L., Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů, Praha a Kašperskohorské zlatodůlní těžařstvo, Praha).
 Hnědouhelné doly začleněny od 1.1.1946 do národního podniku Severočeské hnědouhelné doly Most - SHD.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1944
     www.mining.cz/texty/mus.htm
     www.epravo.cz
   .
   .
Avers :

Aktie Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft, Brüx 1939, 1000 RM

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.