ZPĚT

 
   
Název :  Kárpátaljai Hangya Termelő, Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet
 Zakarpatské výrobní, spotřební a prodejní družstvo Hangya
Typ CP :  Hromadný podílový list
Hodnota :

2x

10

20

 Pengö  
Město :  Ungvár (Užhorod)
Datum :  30.6.1939
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 260 x 201 mm - dvjlist
Poznámky :  První družstvo "Hangya" bylo založeno koncem roku 1898 ve slovenské obci Brodzany a s kapitálem 50 000 Korun, následně se zakládání družstev rozšířilo do celého Uherska.
   
   
Avers :

Podílový list Zakarpatské výrobní, spotřební a prodejní družstvo Hangya, 20 Pengö, Užhorod 1939

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.