ZPĚT

 
   
Název :  Akciová továrna na salám a požívatiny v Hodicích
 Salami- und Nahrungsmittel-Fabrik A.-G. in Höditz
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč -
Město :  Hodice
Datum :  1.1.1931
Emise :  II.
Série :  ---
Náklad :  2 500 ks
Rozměr :  cca 257 x 379 mm
Poznámky :  Společnost byla založena dne 9.1.1927 s akciovým kapitálem 1 800 000 Kč, rozděleným na 4 500 ks akcií po 400 Kč a převzala továrny firem Adolf Münch & syn a Rudolf & Sigmund Münch v Hodicích ve kterých zahájila výrobu uherského salámu pod značkou "Job", ostatních uzenin, sádla, masových konzerv apod.
 Na valné hromadě z 12.4.1930 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 2 800 000 Kč, vydáním 2 500 ks nových akcií po 400 Kč. Vlastníkem akcií hodické továrny byla kostelecká společnost Továrna na uzeniny a konservy, akciová společnost v Kostelci u Jihlavy [1].
 Valná hromada z 18.4.1931 se usnesla na dalším zvýšením akciového kapitálu na 4 000 000 Kč. Toto zvýšení nikdy neproběhlo.
 Na valné hromadě z 14.4.1942 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 3 500 000 Korun nakolkováním (zvýšením nominální hodnoty) akcií ze 400 K na 500 Korun. Na zvýšení akciového kapitálu bylo použito přebytku z rezervního fondu.
 Po roce 1945 dosazena národní správa a původní společnost zanikla.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1930, 1937 a 1944.
.
.
 Výpis emisí akcií:
 I. emise 1927: 1 800 000 Kč, 4 500 ks akcií po 400 Kč.
 II. emise 1930: 1 000 000 Kč (2 800 000 Kč), 2 500 ks akcií po 400 Kč (viz zobrazená akcie).
 III. emise 1942: 700 000 Korun (3 500 000 Korun), bez vydání akcií, navýšena nominální hodnota akcií ze 400 K na 500 Korun.
   
   
Avers :

Akcie Akciová továrna na salám a poživatiny v Hodicích 1931, 400 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.