ZPĚT

 
   
Název :  Hostivařské mlýny a pekárny akciová společnost v Hostivaři
 Hostiwarer Mühlen- und Bäckereien-Aktiengesellschaft in Hostiwar; někdy uváděn název: Hostivařer Mühlen- und Bäckereien-Aktiengesellschaft in Hostivař
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

25x

500

12 500

 Kč
Město :  Hostivař (Praha)
Datum :  10.9.1920
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 266 x 362 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost vznikla na přelomu let 1919/1920. Zakoupila mlýn s okolními pozemky v Hostivaři od Karla Krečmera a nechala na těchto pozemcích postavit moderní mlýn s pekárnou. Provoz pekárny byl zahájen koncem roku 1920. Společnost si zaregistrovala značku "Host", kterou se měly označovat výrobky (chléb, mouka, atd.).
 Z důvodů velkého zadlužení a problémům se splácením půjčky, byl provoz pekárny v roce 1926 ukončen a strojní vybavení rozprodáno. Při likvidaci bylo zjištěno, že hodnota majetku společnosti převyšuje závazky o téměř 2 000 000 Kč a v druhé polovině roku 1930 správní rada rozhodla o přeměně na novou společnost s názvem "Hostivařská akciová společnost skladištní a dopravní". 
 Ministerstvo obchodu tuto změnu neschválilo a správní rada se nakonec rozhodla přeměnit původní pekárny na filmové ateliéry s názvem "HOST, akc. spol. pro filmový průmysl, Praha". Celá přeměna byla schválena na valné hromadě konané v září roku 1932 a akciový kapitál stanoven ve výši 6 000 000 Kč, rozdělen na 12 000 kusů akcií v nominální hodnotě po 500 Kč.
 Vzhledem k nákladné přestavbě pekáren na filmové ateliéry se společnost opět zadlužila a několikrát musela požádat o státní půjčku. Neschopnost splácet dluhy a špatné hospodaření vedlo v říjnu 1937 k zastavení provozu. 
 Od roku 1939 si ateliéry pronajala na tři roky společnost BAPOZ (Baťovy pomocné závody) a výroba se opět rozjela. Koncem roku 1939 byl do společnosti dosazen vnucený správce, který v roce 1940 vypověděl nájemní smlouvu s BAPOZem, hostivařské ateliéry přešly pod správu dřívějšího konkurenta, společnosti AB-film (později Prag-Film A.G.) a původní společnost "HOST, akc. spol. pro filmový průmysl" skončila v likvidaci.
 Začátkem roku 1943 "Prag-Film A.G." oficiálně zakoupil hostivařské ateliéry a v polovině roku 1944 byla společnost "HOST, akc. spol. pro filmový průmysl" vymazána z obchodního rejstříku.
 Zdroj informací:
 Národní filmový archiv.
   
   
Avers :

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.