ZPĚT

 
   
Název :  FR. ODKOLEK, akciová společnost parní mlýn a továrna na chléb (FR. ODKOLEK, Aktiengesellschaft Dampfmühle und Brotfabrik)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 K - Dne 22.12.1941 zvýšeno na 300 K.
Město :  Vysočany (Praha)
Datum :  25.9.1912
Emise :  I. emise - Zakladatelská akcie
Série :  ---
Náklad :  5 000 ks
Rozměr :  367 x 245 mm - dvojlist
Poznámky :  Dnes UNITED BAKERIES a.s.
   
   
Avers :

   
Revers :

---