ZPĚT

 
   
Název :  Appony-Kovarczi Mezőgazdasági-és Szeszipari Részvénytársaság
 Appony-Kovarczer Landwirtschaftliche und Spiritusindustrie Actiengesellschaft
 Oponicko-Kovarecká polnohospodárská liehopriemyselna účastinná spoločnosť (Oponicko-Kovarecká hospodárská liehovarnická účastinná spoločnosť)
Typ CP :  Kmenová akcie
Hodnota :

1x

200

200 

 Korun  ---
Město :  Appony (Oponice)
Datum :  Únor 1914
Emise :  I. emise - Zakladatelská
Série :  ---
Náklad :  2 500 ks
Rozměr :  cca 418 x 261 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založená v únoru 1914 s kapitálem 1 376 400 Korun. Celkem bylo vydáno 4382 ks prioritních akcií a 2500 kusů kmenových akcií.
 Společnost provozovala lihovary: Oponice, Kovarce a Krušovce. V důsledku hospodářské krize společnost v roce 1933 zanikla.
   .
   .
Avers :

Kmenová akcie Oponicko-Kovarecká polnohospodárská liehopriemyselna účastinná spoločnosť, Oponice 1914, 200 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.