ZPĚT

Lihovary, pálenice, palírny, výroba likérů, vinařství
   
  Čechy a Morava
- Actiengesellschaft Jungbunzlauer Spiritus- und chemische Fabrik (Akciová společnost mladoboleslavského lihovaru a lučební továrny), akcie
- Akc. spol. pro vyrábění líhových nápoju "LA FERME" v Dobrušce (Liqueurfabriks-Actiengesellschaft „LA FERME“ in Dobruska), akcie
- Akciová drožďárna a lihovar v Olomouci (Spiritus- und Presshefe-Fabriks-A.-G. Olmütz, Fabrique par actions de levure et distillerie à Olomouc), akcie
  - Branntwein-Destillation-Actien-Gesellschaft in Reichenberg (Actiengesellschaft für den Betrieb der Destillation und des Verschleisses von Brantwein in Reichenberg), akcie
- František Xav. Brosche syn akciová společnost (Franz Xav. Brosche Sohn Aktien-Gesellschaft), akcie, 1x 200 Kč - dva druhy akcií, 1921
- František Xav. Brosche syn akciová společnost (Franz Xav. Brosche Sohn Aktien-Gesellschaft), akcie, 25x 200 Kč (5 000 Kč), 1921
- Josef Frankl, akc. spol. v Uherském Hradišti (Josef Frankl, AG in Ungarisch Hradisch), akcie
  - Kolínské akciové továrny na vyrábění a čistění líhu a drasla (Koliner Spiritus-Pottasche-Fabriks- und Raffinerie-Aktien-Gesellschaft), akcie
  - Mladoboleslavský lihovar a lučební továrna v Praze (AG Jungbunzlauer Spiritus- und chemische Fabrik in Prag), akcie
- Pardubická rafinerie lihu, továrna na likéry a octovou tresť J.Wertheimer akc. spol. (Pardubizer Spiritusraffinerie, Likör- und Essigspritfabrik J. Wertheimer A. G.), akcie
- Société Vinicole, spojené vinné závody, akc. spol. (Société Vinicole, Vereinigte Weinunternehmungen A.-G.), akcie
.
- Moravská vinařská obchodní společnost s obmezeným ručením v Brně, podílový list
.
.
   .
  Slovensko
- Prvá Bansko-Bystrická destilácia na ovocie a cognac Josef Löwy a spol. úč. spoločnosť (Erste Bansko-Bystricaer Obst-Cognag-Destillerie Jozef Lövy und Comp. A.G.), akcie
- Slovenský liehový priemysel, úč. spol. (Slovak distillery company, Levoča and Malacky, Slowakische Spiritusindustrie A.G., Société anonyme Slovaque de ľIndustrie ďAlcool, Levoča et Malacky, Szlovák Szeszipar Részvénytársaság), akcie
  - Spojené továrny průmyslu lihového a likérového akc. spol. (Vereinigte Spiritus- und Likörindustrie AG.), akcie