ZPĚT

Lihovary
   
  Čechy a Morava
- Actiengesellschaft Jungbunzlauer Spiritus- und chemische Fabrik (Akciová společnost mladoboleslavského lihovaru a lučební továrny), akcie
- Akc. spol. pro vyrábění líhových nápoju "LA FERME" v Dobrušce (Liqueurfabriks-Actiengesellschaft „LA FERME“ in Dobruska), akcie
- Akciová drožďárna a lihovar v Olomouci (Spiritus- und Presshefe- Fabriks AG. in Olmütz), akcie
  - Branntwein Destillation A.G., Reichenberg, akcie
- František Xav. Brosche syn akc. spol. (Franz Xav. Brosche Sohn AG.), akcie, 1x 200 Kč - dva druhy akcií
- František Xav. Brosche syn akc. spol. (Franz Xav. Brosche Sohn AG.), akcie, 25x 200 Kč (5 000 Kč)
- Josef Frankl, akc. spol. v Uherském Hradišti (Josef Frankl, AG in Ungarisch Hradisch), akcie
  - Kolínské akc. továrny na vyrábění a číštění líhu a drasla (Koliner Spiritus-Pottasche-Fabriks und Raffinerie-AG.), akcie
  - Mladoboleslavský lihovar a lučební továrna v Praze (AG Jungbunzlauer Spiritus- und chemische Fabrik in Prag), akcie
- Pardubická rafinerie lihu, továrna na likéry a octovou tresť J.Wertheimer a. s. (Pardubizer Spiritusraffinerie, Likör- und Essigspritfabrik J. Wertheimer A.G.), akcie
- Société Vinicole, spojené vinné závody, akc. spol. (Société Vinicole, Vereinigte Weinunternehmungen A.-G.), akcie
   
  Slovensko
- Prvá Bansko-Bystrická destilácie na ovoce a cognac Jozef Löwy a spol. úč. spol. (Erste Bansko-Bystricaer Obst-Cognag-Destillerie Jozef Lövy und Comp. AG), akcie
- Slovenský liehový priemysel, úč. spol. v Levoči a Malackách (Slowakische Spiritusindustrie A.G. Levoča und Malacky, Szlovák Szeszipar Rt.), akcie
  - Spojené továrny průmyslu lihového a likérového akc. spol. (Vereinigte Spiritus- und Likörindustrie AG.), akcie