ZPĚT

 
   
Název :  Čokoládové závody "DELI" akc. spol.
 Schokoladewerke "DELI" Akt. Ges.
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

25x

200

5 000

 Kč  ---
Město :  Praha
Datum :  1.6.1920
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  7 500 ks (hromadných akcií max. 300 ks)
Rozměr :  cca 348 x 248 mm
Poznámky :  Společnost byla založena v roce 1903 pod názvem Akciová společnost lovosických továren na čokoládu, cukrové zboží a cikorii (Lobositzer Schokolade-, Zuckerwaren- und Kaffee-Surrogat- Fabriken, Aktiengesellschaft) za účasti pražské filiálky Banky pro země rakouské (Länderbanky) s akciovým kapitálem 600 000 Korun. Převzala k dalšímu provozování od roku 1806 stávající čokoládové závody firmy August Tschinkel a synové, továrna na čokoládu a kávové náhražky v Lovosicích.
 Později došlo ke změně názvu na Akciová společnost c. k. výs. továren na čokoládu a cukrové zboží, Lovosice (K. k. priv. Schokolade und Zuckerwarenfabriks Aktiengesellschaft Lobositz).
 Až do vypuknutí světové války byly závody společnosti postupně rozšiřovány.
 V roce 1913 provedena z důvodu krytí vzniklých ztrát redukce akciového kapitálu na 60 000 Korun a ihned na to zvýšen akc. kapitál na 1 500 000 Korun.
 Na základě usnesení valné hromady z 16.6.1916 změnila společnost název na C. k. výs. čokoládové závody DELI akc. spol. Lovosice (K. k. priv. Schokoladewerke DELI Akt. Ges. Lobositz).
 Dle usnesení mimořádné valné hromady ze 6.2.1920 zvýšen akciový kapitál na 3 000 000 Kč vydáním 7 500 kusů nových akcií, z nichž polovina nabídnuta v květnu téhož roku akcionářům v poměru 2:1 po 440 Kč.
 Za účelem krytí investic spojených s modernizací závodů, usneseno na valné hromadě z 28.4.1921 zvýšení akciového kapitálu na 6 000 000 Kč. Z nově emitovaných 15 000 kusů akcií nabídnuto v červenci 1921 7 500 kusů akcionářům v poměru 2:1 po 360 Kč a zbytek za stejný kurz přenechán k tomuto účelu vytvořenému syndikátu.
 Koncem roku 1925 prodala společnost zařízení na výrobu a obchodní známku svého oddělení kávových náhražek firmě Jindřicha Francka synové v Praze a v uvolněných prostorách rozšířila výrobu kvalitních čokoládových a kandytových výrobků.
 Společnost provozovala vlastní tiskárnu a výrobnu papírových a dřevěných obalů.
 Počátkem roku 1926 získala společnost větší část akcií rakouské továrny na cukrovinky Biskuits-, Cakes-, Schokoladen- und Zuckerwarenfabrik Charles Cabos A.-G. ve Vídni, následně změněn název na Cabos-Déli A.-G.
 Po Mnichovské dohodě, na podzim roku 1938, se lovosická továrna ocitla na zabraném území a podle usnesení mimořádné valné hromady z 8.5.1939 byla celá továrna, včetně strojního zařízení, prodána nově založené DELI Čokoládové závody komanditní společnost (DELI Schokoladewerke Komm. Ges.) a původní společnost Čokoládové závody DELI akc. spol. poslána koncem roku 1941 do likvidace.
 V roce 1945 přešla továrna pod národní správu a od roku 1949 začleněna pod DELI národní podnik Lovosice.
 Zdroj informací: 
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1928-1929 a 1936-1937.
   Compass - finanční ročenka, 1944.
   
   
Avers :

Akcie Čokoládovna DELI Lovosice, Praha 1920, 5000 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.