ZPĚT

 
   
Název :  Exportní pivovar akciová společnost v Plzni (Kiviteli sörfőző részvénytársaság Pilsenben, Export-Brauerei-Aktiengesellschaft in Pilsen, Société Anonyme de la Brasserie ďExportation de Pilsen, Export Brewery Company Limited, Pilsen)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 K
Město :  Budapešť
Datum :  4.4.1911
Emise :  I. - zakladatelská.
Série :  ---
Náklad :  7 500 ks
Rozměr :  360 x 261 mm
Poznámky :  Společnost založená v roce 1911 v Budapešti a zanikla v letech 1917/1919.
   
   
Avers :

   
Revers :