ZPĚT

 
   
Název :  Společenský pivovar a velkostatek hostinských, zapsaná společnost s obmezeným ručením v Malém Rohozci (Gesellschaftliche Brauerei und Großgrundbesitz der Gastwirte in Klein-Rohosetz, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

500

500

 
Město :  Malý Rohozec
Datum :  1.7.1921
Emise :  II. emise
Série :  ---
Náklad :  700 ks?
Rozměr :  423 x 305 mm - dvojlist
Katalog č. :  PA0226
Poznámky :  Společnost založená v roce 1910, původně chtěla zbudovat nový pivovar, ale nakonec využila nabídky na odkoupení již existujícího pivovaru v Malém Rohozci, který byl v majetku Karla Ungera.
 Od roku 1913 změna názvu společnosti na Společenský pivovar a velkostatek hostinských, zapsaná společnost s obmezeným ručením v Malém Rohozci a v roce 1924 přeměněna na akciovou společnost.
   
   
Avers :

   
Revers :

---