ZPĚT

Pivovary a sladovny
   
  Čechy a Morava
  - Akcionářský pivovar na Smíchově, (Actienbrauerei in Smichow), akcie, 1x 5 000 Kč, 1937
- Akcionářský pivovar na Smíchově, (Actienbrauerei in Smichow), akcie, 1x 1 000 K, 1939
- Akcionářský pivovar na Smíchově, (Actienbrauerei in Smichow), akcie, 5x 1 000 K, 1939
- Akciový pivovar a sladovna v Hořicích (Bier-Actien-Brauhaus und Mälzerei in Horitz Actienbrauhaus und Mälzerei in Horschitz), akcie, 1880
- Akciový pivovar a sladovna v Hořicích (Bier-Actien-Brauhaus und Mälzerei in Horitz Actienbrauhaus und Mälzerei in Horschitz), akcie, (1917)
- Akciový pivovar a sladovna v Poděbradech (Aktienbrauerei und Mälzerei in Podebrad), akcie
- Akciový pivovar se sladovnou v Kyjově (Aktienbrauerei und Mälzerei in Gaya), akcie
- Akciový pivovar se sladovnou v Nové Pace (Bier-Actien-Brauhaus und Mälzerei in Neu-Paka), akcie
- Akciový pivovar v Nuslích u Prahy (Aktienbrauerei Nusle bei Prag, Aktienbrauerei Prag-Nusl), akcie
- Akciový pivovar v Pardubicích (Aktien-Brauerei in Pardubitz), akcie
- Aktien Brauerei in Staab (Akciový pivovar ve Stodu), akcie
- Aktienbrauerei Hohenelbe (Akciový pivovar Vrchlabí), akcie
- Bürgerliches Bräuhaus Aktiengesellschaft Böhm.-Leipa (Měšťanský pivovar akc. spol., Česká Lípa), akcie
- Český akciový pivovar v Č. Budějovicích (Böhmisches Actien-Brauhaus in Budweis), akcie, IV. vydání, 1896
- Český akciový pivovar v Č. Budějovicích (Böhmisches Actien-Brauhaus in Budweis), akcie, VIII. vydání, 1920
- Český akciový pivovar v Č. Budějovicích (Böhmisches Actien-Brauhaus in Budweis), akcie, IX. vydání, 1924
- Elbschoss-Verwaltungs-Aktiengesellschaft, akcie
- Erste Aktienbrauerei in Eger (První akciový pivovar v Chebu), akcie
- Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik in Brünn (První brněnský akciový pivovar a sladovna), akcie, 1889
- Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik in Brünn (První brněnský akciový pivovar a sladovna), akcie, 1899
- Moravsko-Ostravský pivovar a sladovna akc. spol. dříve M. Strassmann (Mährisch-Ostrauer Bierbrauerei- ind Malzfabriks-AG.), akcie
- Nordmährische Brauerei- und Malzfabriks- AG. (Severomoravský pivovar a sladovna akc. spol.), 200 RM
- Nordmährische Brauerei- und Malzfabriks- AG. (Severomoravský pivovar a sladovna akc. spol.), 1 000 RM
  - Parostrojní pivovar a oekonomie akc. spol. v Horních Beřkovicích (Dampfbrauerei und Oekonomie AG in Ober- Berkovitz), akcie
  - Pivovar s sladovna akc. spol. v Brumově (Brauerei und Mälzerei AG in Brumov), akcie
- První akciový parostrojní pivovar a sladovna v Praze (Erste Prager Actien-Bierbrauerei und Mälzerei mit Dampfbetrieb in Prag Podbaba), akcie
  - První brněnský akciový pivovar a sladovna (Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik in Brünn), akcie
- První plzeňský akciový pivovar v Plzni (Erste Pilsner Aktien-Brauerei), akcie
- První pražský měšťanský pivovar (Erstes Prager Bürgerliches Bräuhaus), akcie
- První znojemský pivovar a sladovna, akc. spol. (Erste Znaimer Brauerei- und Malzfabrik- AG.), akcie
- Rakovnický pivovar a sladovna akc. spol. v Rakovníku (Rakonitzer Brauerei und Malzfabrik AG.), akcie
- Reichenberg-Maffersdorfer und Gablonzer Brauereien Aktien-Gesellschaft in Maffersdorf (Liberecko-Vratislavické a Jablonecké pivovary akc. spol. ve Vratislavicích), akcie
- Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli (Landwirtschaftliche Aktienbrauerei und Malzfabrik AG in Littau in Mähren), akcie, 1900
- Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli (Landwirtschaftliche Aktienbrauerei und Malzfabrik AG in Littau in Mähren), akcie, 1908
- Společenský pivovar a velkostatek hostinských v Malém Rohozci u Turnova (Gesellschaftliche Brauerei und Großgrundbesitz der Gastwirte in Klein-Rohosetz bei Turnau), akcie
- Společenský pivovar v Brandýse nad Labem akc. spol. (Gesellschaftliche Brauerei in Brandeis an der Elbe AG.), akcie
- Společná sladovna podřipská v Roudnici (Gemeinschaftliche Mälzerei in Raudnitz), půl akcie, 100 Zlatých
  - Společná sladovna podřipská v Roudnici (Gemeinschaftliche Mälzerei in Raudnitz), akcie, 200 Zlatých
- Staroplzenecký akciový pivovar (Altpilsenetzer Bräuhaus AG.), akcie
  - Sudetenbräu AG. in Aussig (Sudetský pivovar v Ústí), akcie
- Uhersko-Brodský pivovar a sladovna Fr. Janáček a syn, akc. spol. (Ungarisch-Broder Bierbrauerei und Malzfabrik Fr. Janacek und Sohn AG.), akcie
   
  - Společenský pivovar a velkostatek hostinských, zapsaná společnost s obmezeným ručením v Malém Rohozci (Gesellschaftliche Brauerei und Großgrundbesitz der Gastwirte in Klein-Rohosetz, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
   
   
 Ostatní státy
- Exportní pivovar akciová společnost v Plzni (Kiviteli sörfőző részvénytársaság Pilsenben, Export-Brauerei-Aktiengesellschaft in Pilsen, Société Anonyme de la Brasserie ďExportation de Pilsen, Export Brewery Company Limited, Pilsen), akcie
.
.
.
- Použitý katalog: Rudolf Píša - Pivovary a sladovny, katalog cenných papírů.
  .