ZPĚT

Pivovary a sladovny (pivovarský a sladařský průmysl)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Actienbierbräuhaus in Schlackenwerth (Akciový pivovar v Ostrově), kmenová akcie
  - Akcionářský pivovar na Smíchově (Aktienbierbrauerei am Smichow), akcie, 1x 5 000 Kč, 1937
- Akcionářský pivovar na Smíchově (Aktienbierbrauerei am Smichow), akcie, 1x 1 000 K, 1939
- Akcionářský pivovar na Smíchově (Aktienbierbrauerei am Smichow), akcie, 5x 1 000 K, 1939
- Akciová společnost zámecký pivovar v Kolíně (Schlossbrauerei-Actien-Gesellschaft in Kolin), akcie, I. emise, 1898
- Akciová společnost zámecký pivovar v Kolíně (Schlossbrauerei-Actien-Gesellschaft in Kolin), akcie, III. emise, 1921
- Akciový pivovar a sladovna v Hořicích (Aktienbrauerei und Malzfabrik in Horschitz), akcie, 1880
- Akciový pivovar a sladovna v Hořicích (Aktienbrauerei und Malzfabrik in Horschitz), akcie, 1917
- Akciový pivovar a sladovna v Hořicích (Aktienbrauerei und Malzfabrik in Horschitz), akcie, bez data vydání (1917)
- Akciový pivovar a sladovna v Poděbradech (Aktienbrauerei und Mälzerei in Podebrad), akcie
- Akciový pivovar se sladovnou v Kyjově (Aktienbrauerei und Mälzerei in Gaya), akcie
- Akciový pivovar se sladovnou v Nové Pace (Bier-Actien-Brauhaus und Mälzerei in Neu-Paka), akcie
- Akciový pivovar v Nuslích u Prahy (Aktienbrauerei Nusle bei Prag), akcie
- Akciový pivovar v Pardubicích (Aktien-Brauerei in Pardubitz), akcie, III. emise, 1912
- Akciový pivovar v Pardubicích (Aktien-Brauerei in Pardubitz), akcie, 1942
- Aktienbrauerei Hohenelbe (Akciový pivovar Vrchlabí), akcie
- Aktien Brauerei in Staab (Akciový pivovar ve Stodu), akcie
- Bürgerliches Bräuhaus Aktiengesellschaft Böhm.-Leipa (Měšťanský pivovar akciová společnost Česká Lípa), akcie
- Český akciový pivovar v Č. Budějovicích (Böhmisches Actien-Brauhaus in Böhmisch Budweis), akcie, IV. vydání, 1896
- Český akciový pivovar v Č. Budějovicích (Böhmisches Actien-Brauhaus in Böhmisch Budweis), akcie, VIII. vydání, 1920
- Český akciový pivovar v Č. Budějovicích (Böhmisches Actien-Brauhaus in Böhmisch Budweis), akcie, IX. vydání, 1924
- Elbschloss-Verwaltungs-Aktiengesellschaft (Labskozámecká správní akciová společnost), akcie
- Erste Aktienbrauerei in Eger (První akciový pivovar v Chebu), akcie
- Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik (První brněnský akciový pivovar a sladovna), akcie, II. emise, 1889
- Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik (První brněnský akciový pivovar a sladovna), akcie, III. emise, 1891
- Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik (První brněnský akciový pivovar a sladovna), akcie, IV. emise, 1897
- Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik (První brněnský akciový pivovar a sladovna), akcie, V. emise, 1899
- Hostinský pivovar akc. spol. pražských sládků a hostinských (Gastwirte Brauerei, A. G. der Prager Bräuer und Gastwirte), akcie
- Mährisch-Ostrauer Bierbrauerei- u. Malzfabriks-Aktiengesellschaft vormals M. Strassmann (Moravsko-Ostravský pivovar a sladovna akciová společnost dříve M. Strassmann), akcie, 1899
- Moravsko-Ostravský pivovar a sladovna akciová společnost dříve M. Strassmann (Mährisch-Ostrauer Bierbrauerei- und Malzfabriks-Aktiengesellschaft vormals M. Strassmann), akcie, 1936
- Nordmährische Brauerei- und Malzfabriks-Aktiengesellschaft (Severomoravský pivovar a sladovna akciová společnost), akcie, 200 RM
- Nordmährische Brauerei- und Malzfabriks-Aktiengesellschaft (Severomoravský pivovar a sladovna akciová společnost), akcie, 1 000 RM
- Občanský akciový pivovar na Smíchově (Bürgerliche Aktienbrauerei in Smichow), prioritní akcie
  - Parostrojní pivovar a oekonomie akciová společnost v Horních Beřkovicích (Dampfbrauerei und Oekonomie Aktiengesellschaft in Ober- Berkovitz), akcie
  - Pivovar a sladovna akciová společnost v Brumově (Brauerei und Mälzerei Aktiengesellschaft in Brumov), akcie
- První akciový parostrojní pivovar a sladovna v Praze (Erste Prager Actien-Bierbrauerei und Mälzerei mit Dampfbetrieb in Prag Podbaba), akcie
  - První brněnský akciový pivovar a sladovna (Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik), akcie, VI. emise, 1921
- První brněnský akciový pivovar a sladovna (Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik), akcie, VII. emise, 1928
- První plzeňský akciový pivovar (Erste Pilsner Aktien-Brauerei), akcie
- První pražský měšťanský pivovar (Erstes Prager Bürgerliches Bräuhaus), akcie
- První rolnický akciový pivovar a sladovny na Slavkovsku v Hruškách (Erste landwirtschaftliche Aktien-Brauerei und Mälzerei in Birnbaum bei Austerlitz), akcie
- První znojemský pivovar a sladovna, akc. spol. (Erste Znaimer Brauerei- und Malzfabrik-Aktiengesellschaft), akcie
- Rakovnický pivovar a sladovna akciová společnost v Rakovníku (Rakonitzer Bierbrauerei und Malzfabrik Aktien Gesellschaft in Rakonitz), akcie, I. emise, 1921
- Rakovnický pivovar a sladovna akciová společnost v Rakovníku (Rakonitzer Bierbrauerei und Malzfabrik Aktien Gesellschaft in Rakonitz), akcie, II. emise, 1922
- Reichenberg-Maffersdorfer und Gablonzer Brauereien Aktien-Gesellschaft (Liberecko-Vratislavické a Jablonecké pivovary akciová společnost), akcie, 500 RM
- Reichenberg-Maffersdorfer und Gablonzer Brauereien Aktien-Gesellschaft (Liberecko-Vratislavické a Jablonecké pivovary akciová společnost), akcie, 500 RM - Vzorek
- Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli (Landwirtschaftliche Aktienbrauerei und Malzfabrik in Littau), akcie, 1900
- Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli (Landwirtschaftliche Aktienbrauerei und Malzfabrik in Littau), akcie, 1908
- SILESIA pivovar a sladovna akciová společnost (SILESIA Brauerei- und Mälzerei- Aktiengesellschaft), akcie
- Společenský pivovar a velkostatek hostinských v Malém Rohozci u Turnova (Gesellschaftliche Brauerei und Großgrundbesitz der Gastwirte in Klein-Rohosetz bei Turnau), akcie
- Společenský pivovar v Brandýse nad Labem akc. spol. (Gesellschaftliche Brauerei in Brandeis an der Elbe Aktiengesellschaft), akcie
- Společná sladovna podřipská v Roudnici (Gemeinschaftliche Mälzerei in Raudnitz), půl akcie, 100 Zlatých
  - Společná sladovna podřipská v Roudnici (Gemeinschaftliche Mälzerei in Raudnitz), akcie, 200 Zlatých
- Staroplzenecký akciový pivovar (Altpilsenetzer Actien-Bräuhaus), akcie
  - Sudetenbräu Aktiengesellschaft in Aussig ("Sudetský pivovar akciová společnost v Ústí"), akcie
- Uhersko-Brodský pivovar a sladovna Fr. Janáček a syn, akciová společnost (Ungarisch-Broder Bierbrauerei und Malzfabrik Fr. Janacek und Sohn Aktiengesellschaft), akcie
   
 Podílové listy:
  - Společenský pivovar a velkostatek hostinských, zapsaná společnost s obmezeným ručením v Malém Rohozci (Gesellschaftliche Brauerei und Großgrundbesitz der Gastwirte in Klein-Rohosetz, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
   
   
.
 Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Exportní pivovar akciová společnost v Plzni (Kiviteli sörfőző részvénytársaság Pilsenben, Export-Brauerei-Aktiengesellschaft in Pilsen, Société Anonyme de la Brasserie ďExportation de Pilsen, Export Brewery Company Limited, Pilsen), akcie
.
.
.
- Použitý katalog: Rudolf Píša - Pivovary a sladovny, katalog cenných papírů.
  .