ZPĚT

 
   
Název :  Reichenberg-Maffersdorfer und Gablonzer Brauereien Aktien-Gesellschaft
 Liberecko-Vratislavické a Jablonecké pivovary akciová společnost
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

500

500

 RM
Město :  Maffersdorf (Vratislavice nad Nisou)
Datum :  Prosinec 1940
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  9 800 ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Katalog č. :  PA0153
Poznámky :  Společnost byla ustanovena dne 31.8.1908 s akciovým kapitálem 4 700 000 Korun a převzala k dalšímu provozování pivovar ve Vratislavicích (Reichenberger Bierbrauerei und Malzfabrik in Maffersdorf Frank & Co. - Liberecký pivovar a sladovna ve Vratislavicích Frank a spol.) a pivovar v Jablonci nad Nisou (Gablonzer Brauerei von Medinger & Co. - Jablonecký pivovar Medinger a spol.)
 Postupem času byly oba pivovary udržovány technicky na výši a zvláště po roce 1918 provedeny větší investice.
 Podle usnesení valné hromady z 29.12.1920, zvýšen akciový kapitál na 8 000 000 Kč, vydáním 8 250 kusů nových akcí, které nabídnuty v kurzu 450 Kč/ks.
 V roce 1927 společnost zaměstnávala cca 300 pracovníků a většinu produkce exportovala do Německa a Ameriky.
 Na valné hromadě z 22.3.1928 schválena stabilizační bilance, platná k 1.1.1927 a vykazující přebytek 11 890 419 Kč. Bylo usneseno uložení přebytku do stabilizačního rezervního fondu.
 Na valné hromadně z 30.4.1930 usneseno použití celého přebytku ze stabilizačního rezervního fondu na zvýšení akciového kapitálu na 20 000 000 Kč bezplatným nakolkováním akcií, zvýšení nominální hodnoty původních akcií, ze 400 Kč na 1 000 Kč.
 Po zabrání Sudet proveden přepočet akciového kapitálu na 2 000 000 Říšských marek. Na valných hromadách z 28.4.1939 a ze 7.11.1939 schválena úprava akciového kapitálu na 5 000 000 RM, platná zpětně od 1.1.1939.
 Po roce 1945 pivovary znárodněny.
 Zdroj informací:
   Compass - Finanční ročenka 1927.
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1931-1932.
   R. Píša: Pivovary a sladovny.
   
   
Avers :

Akcie Liberecko-Vratislavické a Jablonecké pivovary, Vratislavice 1941, 500 RM

   
.
Revers :

---

   
.
.
.