ZPĚT

 
   
Název :  Hostinský pivovar akc. spol. pražských sládků a hostinských
 Gastwirte Brauerei, A. G. der Prager Bräuer und Gastwirte
Typ CP :  Akcie na doručitele
Hodnota :

1x

200

200

 Kč - Dne 1.4.1930 zvýšena nominální hodnota akcie na 500 Kč.
- Dne 20.3.1941 zvýšena nominální hodnota akcie na 900 Korun.
Město :  Praha
Datum :  1.9.1924
Emise :  ---
Série :  E
Náklad :  12 000 ks
Rozměr :  cca 361 x 240 mm - dvojlist
Katalog č. :  PA0391
Poznámky :  Pivovar byl založen v letech 1898 až 1899 pod názvem "Společenský pivovar pražských sládků".
 Na přelomu let 1914/1915 došlo ke změně názvu společnosti na "Hostinský pivovar akc. spol. pražských sládků a hostinských".
   .
   .
Avers :

Akcie Hostinský pivovar akc. spol. pražských sládků a hostinských, Praha 1924, 200 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.