ZPĚT

 
   
Název :  Společenský pivovar a velkostatek hostinských v Malém Rohozci u Turnova (Gesellschaftliche Brauerei und Großgrundbesitz der Gastwirte in Klein-Rohosetz bei Turnau)
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

500

500

 Kč ---
Město :  Malý Rohozec
Datum :  1.7.1924
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  4 000 ks
Rozměr :  236 x 362 mm - dvojlist
Katalog č. :  PA0227
Poznámky :  Společnost založená v roce 1910, původně chtěla zbudovat nový pivovar, ale nakonec využila nabídky na odkoupení již existujícího pivovaru v Malém Rohozci, který byl v majetku Karla Ungera.
 Od roku 1913 změna názvu společnosti na Společenský pivovar a velkostatek hostinských, zapsaná společnost s obmezeným ručením v Malém Rohozci a v roce 1924 přeměněna na akciovou společnost.
   
   
Avers :

   
Revers :

---