ZPĚT

 
   
Název :  Akciový pivovar a sladovna v Hořicích (Aktienbrauerei und Malzfabrik in Horschitz)
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

100

100

 Zlatý - Dne 28.12.1930 zvýšena nominální hodnota akcie na 800 Kč. Dne 27.7.1941 zvýšena nominální hodnota na 1 200 Korun.
Město :  Hořice
Datum :  1.10.1880
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  700 ks
Rozměr :  449 x 349 mm - dvojlist
Katalog č. :  PA0116
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

   
Revers :

---

   .
.
.
.