ZPĚT

 
   
Název :  Akciový pivovar v Nuslích u Prahy (Aktienbrauerei Nusle bei Prag, Aktienbrauerei Prag-Nusl)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

500

500

 K - Dne 17.5.1941 zvýšena nominální hodnota na 1 500 K.
Město :  Nusle u Prahy (Praha)
Datum :  1.1.1898
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  6 000 ks
Rozměr :  228 x 355 mm - dvojlist
Katalog č. :  PA0382
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---