ZPĚT

 
   
Název :  Cukrovar v Hrochově Týnci, společnost s ručením obmezeným
 Zuckerfabrik in Hrochow-Teinitz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

500

500

 Kč
Město :  Hrochův Týnec
Datum :  13.12.1923
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 214 x 344 mm - dvojlist
Poznámky :  Od roku 1934 změna právní formy na akciovou společnost "Cukrovar v Hrochově Týnci, akc. spol."
   
   
Avers :

Podílový list Cukrovar v Hrochově Týnci, Hrochův Týnec 1923, 500 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.