ZPĚT

Cukrovary
   
  Čechy a Morava
- Akcijní společnosť rolnického cukrovaru v Plzni (Actien-Gesellschaft Landwirtschaftliche Zuckerfabrik in Pilsen), akcie
- Akciová rolnická továrna na cukr a líh ve Slavkově, akcie, 1872
  - Akciová rolnická továrna na cukr a líh ve Slavkově, akcie, 1873
- Akciová rolnická továrna na cukr v Černožicích, podílný list (akcie)
- Akciová společnost rolnického cukrovaru v Čelechovicích (AG der landwirtschaftlichen Zuckerfabrik in Czellechowitz), akcie
- Akciový cukrovar Josefov (Actien-Zuckerfabrik Josefstadt), akcie
- Břeclavská rafinerie cukru akc. spol. (Lundenburger Zuckerraffinerie AG), akcie
- Cukrovarnická akc. spol. v Sadské (Zuckerfabriks AG. in Sadska), akcie
- Česká společnost pro průmysl cukerní (Böhmische Zuckerindustrie-Gesellschaft, Société de ľindustrie sucrière de Bohème), akcie
- Hotzenplotzer Zuckerfabriks-Actien-Gesellschaft (Osoblažský cukrovar akc. spol.), akcie, 100 RM
- Hotzenplotzer Zuckerfabriks-Actien-Gesellschaft (Osoblažský cukrovar akc. spol.), akcie, 1 000 RM
  - Chropyňský cukrovar akc. spol. (Chropiner Zuckerfabriks- AG. mit dem Sitze in Chropin), akcie
- Labsko-Kostelecká rafinerie cukru akc. spol. (Elbekosteletzer Zucker-Raffinerie AG.), akcie
- Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken-Actiengesellschaft (Lipnicko-Břeclavský cukrovar akciová společnost), akcie, 1x 1 000 RM, 1940
- Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken-Actiengesellschaft (Lipnicko-Břeclavský cukrovar akciová společnost), akcie, 1x 100 RM, 1942
- Pečecká raffinerie cukru (Peceker Zuckeraffinerie), později Pečecká rafinerie cukru a.s. (Peceker Zuckeraffinerie A.G.), akcie
- Rafinerie cukru Krásné Březno akc. spol. - Akc. spol. Krásnobřezenské rafinerie cukru (AG der Schönpriesener Zuckerraffinerie), akcie, 1921
- Rafinerie cukru Krásné Březno akc. spol. - Akc. spol. Krásnobřezenské rafinerie cukru (AG der Schönpriesener Zuckerraffinerie), akcie, 1928
  - Rolnický akc. cukrovar, pivovar a mlýn v Ovčárech (Landwirtschaftliche Aktien-Zuckerfabrik, -Brauerei und -Mühle in Ovcary), akcie
- Rolnický akciový cukrovar v Dašicích (Landwirtschaftliche Aktienzuckerfabrik in Daschitz), akcie
- Rolnický akciový cukrovar ve Vrbátkách (Landwirtschaftliche Zuckerfabrik Wrbatek), akcie
- Rolnický cukrovar akciový v Hulíně (Landwirtschaftliche Aktien- Zuckerfabrik in Hullein), akcie dílcová, A, 200 K
- Rolnický cukrovar akciový v Hulíně (Landwirtschaftliche Aktien- Zuckerfabrik in Hullein), akcie dílcová, B, 200 K
- Rolnický cukrovar akciový v Hulíně (Landwirtschaftliche Aktien- Zuckerfabrik in Hullein), akcie, 400 K
  - Rolnický cukrovar v Syrovátce akc. spol. (Landwirschaftliche Zuckerfabrik in Syrovatka AG.), akcie
- Rolnický cukrovar, zemědělské a průmyslové podniky, akc. spol. v Podzámčí, akcie, lit. B
  - Společná rolnická továrna na cukr v Mýtě Vysokém (Landwirtschaftliche Zuckerfabriks in Hohenmauth), akcie
- Společná továrna na cukr v Kouřimi, (Gemeischaftliche Zuckerfabriks- Gesellschaft in Kourim), podílový list na 1/2 akcie, 100 Zlatých
  - Společná továrna na cukr v Kouřimi, (Gemeischaftliche Zuckerfabriks- Gesellschaft in Kourim), akcie, 200 Zlatých
- Společný cukrovar podřipský v Roudnici, akcie, 1872
- Společný cukrovar podřipský v Roudnici, akcie, 1935
- Společný cukrovar v Klobukách (Gemeinschaftliche Zuckerfabrik in Hut), akcie
  - Spolková cukrovarna v Nymburce, (Zuckerfabriks- Gesellschaft in Nimburg), akcie, 1 000 Kč, 1934
- Spolková cukrovárna v Nymburce, (Zuckerfabriks- Gesellschaft in Nimburg), akcie, 100 Zlatých, 1871
- Spolková cukrovárna v Nymburce, (Zuckerfabriks- Gesellschaft in Nimburg), akcie, 300 Zlatých, 1871
- Spolkový cukrovar u Mladé Boleslavi (Vereins-Zuckerfabrik bei Jungbunzlau) později Spolkový rolnický cukrovar v Čejetičkách, akcie
- Středomoravská akc. spol. cukrovarská a zemědělská, akcie
- Sudetenländische Zucker-AG. Brüx (Sudetoněmecký akciový cukrovar, Most), akcie
  - Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru), akcie, 1914
- Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru), akcie, 1921
   
Slovensko
- Cukrovary Karola Stummera, úč. spol. (Carl Stummer Zuckerfabriken AG.), akcie, 1940
- Cukrovary Karola Stummera, úč. spol. (Carl Stummer Zuckerfabriken AG.), akcie, 1942
- Hospodárska úč. spol. pre priemysel cukorný v Nitre (Landwirtschaftliche Zuckerindustrie A.G., Nitra), akcie
.
  Ostatní státy
  - Bulharsko - Česká akc. Spol. pro průmysl cukerní, akcie, 1x 400 Leva
  - Bulharsko - Česká akc. Spol. pro průmysl cukerní, akcie, 25x 400 Leva