ZPĚT

Cukrovary, rafinerie cukru, surovárny, atd.
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Akcijní společnosť rolnického cukrovaru v Plzni (Actien-Gesellschaft Landwirtschaftliche Zuckerfabrik in Pilsen), akcie
- Akciová rolnická továrna na cukr a líh ve Slavkově, akcie, 1872
  - Akciová rolnická továrna na cukr a líh ve Slavkově, akcie, 1873
- Akciová rolnická továrna na cukr v Černožicích, podílový list na akcii
- Akciová společnost rolnického cukrovaru v Čelechovicích (Actiengesellschaft der landwirtschaftlichen Zuckerfabrik in Czellechowitz), akcie
- Akciový cukrovar Josefov (Actien-Zuckerfabrik Josefstadt), akcie
- Břeclavská raffinerie cukru akciová společnost (Lundenburger Zuckerraffinerie Aktiengesellschaft), akcie, 1920
- Břeclavská rafinerie cukru akciová společnost (Lundenburger Zuckerraffinerie Aktiengesellschaft), akcie, 1926
- Cukrovar akciové společnosti v Přelouči (Zuckerfabrik der Aktiengesellschaft in Prelauc), akcie
- Cukrovary Schoeller a spol. akc. spol. (Zuckerfabriken Schoeller & Co. A. G.), akcie
- Cukrovárnická akciová společnost v Sadské (Zuckerfabriks-Actiengesellschaft in Sadska), akcie
- Česká společnost pro průmysl cukerní (Böhmische Zuckerindustrie-Gesellschaft, Société de ľindustrie sucrière de Bohème), akcie
- Hotzenplotzer Zuckerfabriks-Aktien-Gesellschaft (Osoblažský cukrovar akciová společnost), akcie, 100 RM
- Hotzenplotzer Zuckerfabriks-Aktien-Gesellschaft (Osoblažský cukrovar akciová společnost), akcie, 1 000 RM
  - Chropyňský cukrovar akciová společnost (Chropiner Zuckerfabriks-Aktiengesellschaft), akcie
- Labsko-kostelecká rafinerie cukru akc. spol. (Elbekosteletzer Zucker-Raffinerie A. G.), akcie
- Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken-Actiengesellschaft (Lipnicko-Břeclavské cukrovary akciová společnost), akcie, 1 000 RM, 1940
- Leipnik-Lundenburger Zuckerfabriken-Actiengesellschaft (Lipnicko-Břeclavské cukrovary akciová společnost), akcie, 100 RM, 1942
- Lundenburger Zuckerraffinerie Aktiengesellschaft (Břeclavská rafinerie cukru akciová společnost), akcie
- Neštěmická rafinerie cukru (Nestomitzer Zucker-Raffinerie), akcie
- Opavská akciová společnost pro raffinování cukru (Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft), akcie, 200 Kč, 1921
- Opavská akciová společnost pro raffinování cukru (Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft), akcie, 5 000 Kč, 1921
- Pečecká raffinerie cukru (Pečeker Zuckeraffinerie), později Pečecká rafinerie cukru a. s. (Pečeker Zuckeraffinerie A. G., Petscheker Zuckeraffinerie A. G.), akcie
- Rafinerie cukru Krásné Březno, akciová společnost (Aktiengesellschaft der Schönpriesener Zuckerraffinerie), akcie, 1921
- Rafinerie cukru Krásné Březno, akciová společnost (Aktiengesellschaft der Schönpriesener Zuckerraffinerie), akcie, 1928
  - Rolnický akciový cukrovar, pivovar a mlýn v Ovčárech (Landwirtschaftliche Zuckerfabrik, Brauerei, Mühle A.-G. in Ovcar), akcie
- Rolnický akciový cukrovar v Dašicích (Landwirtschaftliche Aktienzuckerfabrik in Daschitz), akcie
- Rolnický akciový cukrovar ve Vrbátkách (Landwirtschaftliche Zuckerfabrik in Wrbatek), akcie
- Rolnický cukrovar akciový v Hulíně (Landwirtschaftliche Aktien- Zuckerfabrik in Hullein), dílcová akcie, série A, 200 Korun
- Rolnický cukrovar akciový v Hulíně (Landwirtschaftliche Aktien- Zuckerfabrik in Hullein), dílcová akcie, série B, 200 Korun
- Rolnický cukrovar akciový v Hulíně (Landwirtschaftliche Aktien- Zuckerfabrik in Hullein), akcie, 400 Korun
  - Rolnický cukrovar v Syrovátce akciová společnost (Landwirschaftliche Zuckerfabrik Syrowatka Actiengesellschaft), akcie
- Rolnický cukrovar, zemědělské a průmyslové podniky, akciová společnost v Podzámčí (Landwirtschaftliche Zuckerfabrik, Ökonomie und Industrie Betriebs-A.-G.), akcie
  - Společná rolnická továrna na cukr v Mýtě Vysokém (Landwirtschaftliche Zuckerfabriks in Hohenmauth), akcie
- Společná továrna na cukr v Kouřími (Gemeischaftliche Zuckerfabriks- Gesellschaft in Kourim), podílový list na 1/2 akcie, 100 Zlatých
  - Společná továrna na cukr v Kouřími (Gemeischaftliche Zuckerfabriks- Gesellschaft in Kourim), akcie, 200 Zlatých
- Společnost rolnického cukrovaru na akcie v Mor. Krumlově (Rolnická akciová továrna na cukr v Mor. Krumlově, Landwirthschaftliche Actien-Zuckerfabrik in M. Kromau), zatímní list na akcii
- Společný cukrovar podřipský v Roudnici, akcie, 1872
- Společný cukrovar podřipský v Roudnici, akcie, 1935
- Společný cukrovar v Klobukách (Gemeinschaftliche Zuckerfabrik in Hut), akcie
- Spolková cukrovárna v Nymburce (Zuckerfabriks- Gesellschaft in Nimburg), akcie, 100 Zlatých, 1871
- Spolková cukrovárna v Nymburce (Zuckerfabriks- Gesellschaft in Nimburg), akcie, 300 Zlatých, 1871
- Spolková cukrovarna v Nymburce (Zuckerfabriks- Gesellschaft in Nimburg), akcie, 1 000 Kč, 1934
- Spolkový cukrovar u Mladé Boleslavi (Vereins-Zuckerfabrik bei Jungbunzlau), akcie
- Středomoravská akciová společnost cukrovarská a zemědělská (Zentralmährische Zuckerfabriken- und Oekonomien-Aktiengesellschaft), akcie
- Sudetenländische Zucker-Aktiengesellschaft (Sudetoněmecký akciový cukrovar), akcie
- Syndikát řepařů akcionářů v Hodoníně - Akciová společnost pro průmysl cukrovarnický v Hodoníně, stvrzenka na akcii
  - Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru), akcie, 1914
- Verein mährischer Zuckerfabriken (Spolek moravských cukrovarů), akcie
- Vyškovský cukrovar akciová společnost (Vyškover Zuckerfabrik-Aktiengesellschaft, Wischauer Zuckerfabrik-Aktiengesellschaft), akcie
- Zuckerfabriks-Actiengesellschaft in Wawrowitz (Akciový cukrovar ve Vávrovicích), akcijní podíl
   
 Podílové listy:
- Cukrovar v Hrochově Týnci, společnost s ručením obmezeným (Zuckerfabrik in Hrochow-Teinitz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
.
.
.
Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Cukrovary Karola Stummera, účastinná spoločnosť (Carl Stummer Zuckerfabriken Aktiengesellschaft), akcie, 1940
- Cukrovary Karola Stummera, účastinná spoločnosť (Carl Stummer Zuckerfabriken Aktiengesellschaft), akcie, 1942
- Hospodárska úč. spol. pre priemysel cukorný v Nitre (Landwirtschaftliche Zuckerindustrie A.G., Nitra), akcie
..
.
.
  Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - Bulharsko-Česká akciová společnost pro průmysl cukerní (Société Anonyme Bulgaro-Tchèque Pour ľIndustrie Sucrière, Bulgarisch-Böhmische Aktiengesellschaft für Zuckerindustrie), akcie, 1x 400 Leva
  - Bulharsko-Česká akciová společnost pro průmysl cukerní (Société Anonyme Bulgaro-Tchèque Pour ľIndustrie Sucrière, Bulgarisch-Böhmische Aktiengesellschaft für Zuckerindustrie), akcie, 25x 400 Leva
   .
   .
.
.