ZPĚT

 
   
Název :  Rolnický akciový cukrovar, Rosice u Chrasti
 Landwirtschaftliche Zuckerfabrik A.-G., Rositz bei Chrast
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Kč  - Dne 29.12.1933 snížena nominální hodnota akcie na 250 Kč.
Město :  Rosice u Chrasti
Datum :  1.4.1925
Emise :  I.
Série :  Lit. A (povinná dodávka řepy)
Náklad :  3 000 ks
Rozměr :  cca 250 x 370 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost vznikla dne 10.7.1926 za součinnosti Ústřední jednoty řepařů, přeměnou stávajícího knížecího cukrovaru Ferdinanda Kinského na akciovou společnost, se sídlem v Rosicích u Chrasti a s akciovým kapitálem 6 000 000 Kč, rozděleným 6 000 ks akcií po 1 000 Kč. Akcie byly dále rozděleny na 3 000 ks akcií lit. A s povinnou dodávkou řepy a 3 000 ks akcií lit. B bez povinné dodávky řepy.
 Na valné hromadě z 29.12.1933 usneseno snížení akciového kapitálu na 1 500 000 Kč odkolkováním (snížení nominální hodnoty) akcií z 1 000 Kč na 250 Kč (viz červené razítko na akcii).
 Na valné hromadě z 19.6.1941 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 2 100 000 Korun nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií z 250 K na 350 Korun. Zvýšení provedeno na vrub rezervního fondu.
 V roce 1946 cukrovar znárodněn a původní akciová společnost zlikvidována.
 Zdroj informací: 
   Finanční ročenka Compass 1927, 1937 a 1944.
.
   
Avers :

Akcie Rolnický akciový cukrovar Rosice u Chrasti 1926, 1000 Kč

   
.
Vnitřní strana :

Akcie rosický Rolnický akciový cukrovar Rosice u Chrasti 1926, 1000 Kč

.
.
Revers :

Aktie der Landwirtschaftliche Zuckerfabrik Rositz bei Chrast 1926, 1000 Kronen

   
.
.
.