ZPĚT

 
   
Název :  Cukrovary Schoeller a spol. akc. spol.
 Zuckerfabriken Schoeller & Co. A. G.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  - Dne 14.12.1933 zvýšena nominální hodnota akcie na 600 Kč.
Město :  Vídeň
Datum :  Červenec, 1920
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 400 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  Sídlo a ředitelství v Praze. Cukrovary: Čakovice a Vrdy. Surovárny: Mratín a Mnichovo Hradiště. Hospodářské dvory: Ctěnice, Haškov a Mnichovo Hradiště. Nemovitosti: 3 domy v Praze.
 Společnost, založená roku 1910 za účasti Allg. österr. Bodencreditanstalt s akciovým kapitálem 14 000 000 Korun se sídlem ve Vídní, převzala majetek firmy Schoeller & Co., sestávající ze surováren a rafinerií v Čakovicích a ve Vrdech a akcií Chropyňské cukrovarnické společnosti. Společnost si dále pronajala Nostitzovu surovárnu v Mratíně a Schoellerovy statky v Čakovicích.
 V roce 1911 zakoupen Akciový cukrovar v Dolních Bučicích, který byl zrušen a jeho řepa předána ke zpracování cukrovaru ve Vrdech.
 Na základě usnesení valné hromady z 18.11.1913 emitováno 3636 kusů akcií (1 454 400 Korun), kterých spolu s menším obnosem v hotovosti použito k zaplacení surovárny v Mnichově Hradišti, získané z pozůstalosti hr. Karla Waldsteina. Krátce po provedení této transakce zakoupen dvůr Haškov (asi 100 ha). 
 Dle zmocnění val. hr. z 18.11.1913 emitováno v druhé polovině roku 1914 8864 nových akcií, z nichž část nabídnuta akcionářům k odběru v poměru 9:2 po 520 Korun. Zbývající část této emise, kterou se akciová jistina společnosti zvýšila na 19 000 000 Korun, použita k získání nebo zvýšení účastí na různých cukrovarech.
 V roce 1919 byla společnost nostrifikována a její sídlo přeloženo z Vídně do Prahy.
 Dle usnesení mimořádné valné hromady z 2.7.1920 emitováno v lednu 1921 32500 nových akcií, čímž akciový kapitál zvýšen na 32 000 000 Kč. Z nově emitovaných akcií nabídnuto 19000 kusů k odběru akcionářům v poměru 5:2 po 750 Kč a ze zbytku použito 3500 kusů k zaplacení zakoupené surovárny v Mratíně, ve které se až dosud pracovalo v nájmu.
 Dle usnesení valné hromady ze 7.12.1921 převzala společnost cestou fúze První cukrovar spol. s r. o. v Kralupech, prodala jeho zařízení a předala řepu ke zpracování Spolkovému rolnickému cukrovaru spol. s r. o. v Kralupech II., na kterém je zúčastněna 93% podílů.
 Valná hromada ze 7.12.1921 zmocnila správní radu společnosti k provedení zvýšení akciové jistiny až na 48 000 000 Kč. Na základě tohoto zmocnění emitováno prozatím 10000 nových akcií s podílem na zisku od 1.8.1926, které přenechány spřáteleným cukrovarským podnikům po 800 Kč. Výtěžku emise použito k převzetí celého akciového kapitálu (1 530 000 Kč) Akciové společnosti cukrovaru v Mostě, nacházející se dosud z větší části ve vlastnictví Chropyňského cukrovaru akc. spol. v Chropyni.
 V roce 1926 zakoupila společnost značnou položku akcií Spolkového cukrovaru rolnického ve Vinoři a během roku 1927 získala rozhodující vliv v cukrovaru Jakob Passer, spol. s r. o. v Toušeni, který přeměnila na Akciovou společnost cukrovaru v Toušeni.
 V kampani 1929/1930 převzata řepa zrušeného cukrovaru v Zákolanech a předána ke zpracování do cukrovaru v Čakovicích a Mratíně.
 V roce 1932 zastaven provoz v cukrovaru Mratíně a jeho zařízení použito k investicím v jiných závodech.
 V roce 1933 použito přebytku 18 000 000 Kč ke zvýšení akciového kapitálu z 36 000 000 na 54 000 000 Kč nakolkováním nominální hodnoty akcií ze 400 Kč na 600 Kč.
 Na valné hromadě z 19.12.1939 usneseno zvýšení akciového kapitálu z 54 000 000 Korun na 90 000 000 Korun na vrub rezervních fondů a provedeno nakolkováním nominální hodnoty akcií ze 600 Korun na 1 000 Korun.
 Společnost vlastnila podíly v dalších společnostech:
   Akciová společnost cukrovar v Mostě (100%; v roce 1939 prodáno)
   Pohronský cukrovar úč. spol. v Orosce (100%; v roce 1939 prodáno)
   Spolkový cukrovar rolnický, spol. s r. o. Kralupy (93%)
   Cukrovar v Toušeni Jakob Passer, akc. spol. (100%)
   Spolkový rolnický cukrovar ve Vinoři (většina akcií)
   Chropiňský cukrovar, akc. spol. (většina akcií)
   Oesterreichische Chropiner Zuckerfabriks-A. G. (většina akcií)
   Cukrovary Karola Stummera úč. spol. v Trnavě (většina akcií)
   Česká společnost pro průmysl cukerní v praze
   Společnost pro pěstění řepového semene, spol. s r. o.
   Vysočanská mlékárna B Frey, akc. spol. v Praze (50%)
   Akciová společnost pro průmysl mléčný v Praze
 Zdroj informací: 
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1928-1929 a 1936-1937.
   J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1940-1941.
.
   
Avers :

Akcie Cukrovary Schoeller a spol. akc. spol., Vídeň 1920, 400 Kč

   
.
Revers :

Aktie Zuckerfabriken Schoeller & Co. AG., Wien 1920, 400 Kronen

   
.
.
.