ZPĚT

 
   
Název :  Cukrovar akciové společnosti v Přelouči
 Zuckerfabrik der Aktiengesellschaft in Prelauc
Typ CP :  Akcie na jméno s povinnou dodávkou řepy
Hodnota :

1x

400

 400

 
Město :  Přelouč
Datum :  Bez data (1920-1921)
Emise :  II.
Série :  Lit. B
Náklad :  1 500 ks
Rozměr :  cca 370 x 249 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena v roce 1868 s akciovým kapitálem 300 000 Zlatých, rozděleným na 1500 kusů akcií v nominální hodnotě po 200 Zlatých.
 Na základě usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5.4.1920 došlo k navýšení akciového kapitálu na 1 200 000 Kč vydáním 1500 ks nových akcií v nominální hodnotě po 400 Kč.
 V roce 1948 cukrovar znárodněn a v roce 1970 ukončil výrobu.
   
   
Avers :

Akcie Cukrovar akciové společnosti v Přelouči 1920-1921, 400 Kč

   
.
Vnitřní strana :

Akcie Cukrovar akciové společnosti v Přelouči 1920-1921, 400 Kč, převodní tabulka

.
.

Aktie Zuckerfabrik der Aktiengesellschaft in Prelauc 1920-1921, 400 Kronen

.
.
Revers :

---

   
.
.
.