ZPĚT

 
   
Název :  Lundenburger Zuckerraffinerie Aktiengesellschaft
 Břeclavská rafinerie cukru akciová společnost
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

1 600

1 600

 Korun  
Město :  Wschetul (Všetuly - Holešov)
Datum :  5.5.1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  Společnost byla založena v roce 1896 pod názvem „Lipnicko-břeclavské cukrovary, a. s.“ se sídlem ve Vídni.
 Po nostrifikaci (přenesení sídla do ČSR) v roce 1920 (někdy uváděn rok 1922) došlo ke změně názvu na „Břeclavská rafinerie cukru akciová společnost“ se sídlem v Břeclavi a od roku 1930 bylo sídlo společnosti přestěhováno do Všetul (Holešov).
 Společnost provozovala cukrovary v Břeclavi, Kelčanech, Kvasicích a v Holešově (Všetuly).
.
   
Avers :

Akcie Břeclavská rafinerie cukru akciová společnost, Všetuly-Holešov, 1941, 1600 Korun

   
.
Revers :

---

   
.
.
.