ZPĚT

 
   
Název :  Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft (Opavská akciová společnost pro raffinování cukru)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

25x

200

5 000

 Kč - V letech 1939/1940 změna nominální hodnoty na 1 250 Říšských marek.
Město :  Opava (Troppau)
Datum :  1.5.1921
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  400 x 242 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla původně založena roku 1864 (1863) sloučením několika cukrovarů: 
 První řepný cukrovar na Říšské ul. v Opavě
 Cukrovar v Parku
 Skrochovický cukrovar
 Společnost kateřinského cukrovaru
 Společnost opavské rafinerie cukru
 Později provozovala Lihovar a draslovnu v Opavě, Cukrovar v Háji ve Slezsku a od r. 1941 Drožďárnu a těstárnu v Třebovicích. Po roce 1948 znárodněna a sloučena s Cukrovarem ve Vávrovicích pod novým názvem Slezské cukrovary, n. p. Opava.
   
   
Avers :

   
Revers :

---

   
.
.
.