ZPĚT

 
   
Název :  Opavská akciová společnost pro raffinování cukru
 Troppauer Zucker-Raffinerie-Actien-Gesellschaft
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

25x

200

5 000

 Kč - V letech 1939/1940 změna nominální hodnoty akcie na 1 250 Říšských marek.
Město :  Opava
Datum :  1.5.1921
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 400 x 242 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla původně založena roku 1864 (1863) sloučením několika cukrovarů:
 První řepný cukrovar na Říšské ul. v Opavě
 Cukrovar v Parku
 Skrochovický cukrovar
 Společnost kateřinského cukrovaru
 Společnost opavské rafinerie cukru
 Později provozovala Lihovar a draslovnu v Opavě, Cukrovar v Háji ve Slezsku a od r. 1941 Drožďárnu a těstárnu v Třebovicích.
 Po roce 1948 společnost znárodněna a sloučena s Cukrovarem ve Vávrovicích pod novým názvem Slezské cukrovary, n. p. Opava.
   
   
Avers :

Hromadná akcie Opavská akciová společnost pro raffinování cukru, Opava 1921, 5000 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.