ZPĚT

 
   
Název :  Zuckerfabriks-Actiengesellschaft in Wawrowitz
 Akciový cukrovar ve Vávrovicích
Typ CP :  Akcijní podíl na jméno
Hodnota :

1x

100

 100

 Zlatých - V letech 1939/1940 změna nominální hodnoty na 50 Říšských marek.
Město :  Troppau (Opava)
Datum :  28.6.1880
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  100 ks
Rozměr :  cca 391 x 260 mm - dvojlist
Poznámky :  Od roku 1921 změna názvu na „Landwirtschaftliche Zuckerfabriks-Aktiengesellschaft in Wawrowitz“ (Rolnický akciový cukrovar ve Vávrovicích).
   
   
Avers :

Akcie Akciový cukrovar ve Vávrovicích, Opava 1880, 100 Zlatých, II. série

   
.
Vnitřní strana :

Akcie Rolnický akciový cukrovar ve Vávrovicích, Opava 1880, 100 Zlatých, II. série

.
.

Aktie Zuckerfabriks-Actiengesellschaft in Wawrowitz, Troppau 1880, 100 Gulden, II. serie

.
.
Revers :

---

   
.
.
.