ZPĚT

 
   
Název :  Společnost rolnického cukrovaru na akcie v Mor. Krumlově (později Rolnická akciová továrna na cukr v Mor. Krumlově, Landwirthschaftliche Actien-Zuckerfabrik in M. Kromau)
Typ CP :  Zatímní list
Hodnota :

2x

100

 200

 Zlatých
Město :  Moravský Krumlov
Datum :  6.2.1873
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  227 x 316 mm
Poznámky :  Cukrovar byl vystavěn jen z části a pro nedostatek financí byly budovy v roce 1876 prodány Modřickému cukrovaru (Mödritzer Landwirtschaftlich Zuckerfabriken Gesellschaft).
   
   
Avers :

   
Revers :

---

   
.
.
.