ZPĚT

 
   
Název :  LEGIOGRAFIE, grafické a vydavatelské podniky legionářské akc. spol.
 LEGIOGRAFIE Graphische und Verlags-Unternehmungen der Legionäre A.-G.
 LEGIOGRAFIA, grafické a vydavatelské podniky legionárske úč. spol.
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

400

 400

 Kč
Město :  Praha
Datum :  14.2.1922
Emise :  --- 
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 206 x 316 mm - dvojlist
Poznámky :  Autor grafického návrhu akcie byl malíř a grafik Josef Baruch (Jožka Baruch).
 Společnost sídlila v Praze Vršovicích.
 Po roce 1939 byla nucena změnit svůj název na "Knihtisk, grafické a vydavatelské podniky akc. spol." (Buchdruck, Graphische und Verlags-Unternehmungen A.-G.)
   
   
Avers :

Akcie LEGIOGRAFIE, grafické a vydavatelské podniky legionářské akc. spol., Praha 1922, 400 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.