ZPĚT

 
   
Název :  Slovenský Denník účastinárska spoločnosť
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

100

 100

 Korun  
Město :  Budapešť
Datum :  1.2.1913
Emise :  II. emise
Série :  ---
Náklad :  200 ks
Rozměr :  cca 295 x 440 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena pravděpodobně v roce 1910 s kapitálem 40 000 Korun a vydávala v letech 1910 až 1915 stejnojmenný časopis "Slovenský Denník".
 Na valné hromadě ze dne 17.9.1912 usneseno navýšení akciového kapitálu na 80 000 Korun, vydáním 200 ks akcií po 100 Korunách a 800 kusů čtvrtinových akcií po 25 Korunách. O akcie nebyl příliš velký zájem a do poloviny roku 1915 bylo upsáno a splaceno pouze 17 864 Korun.
 Ve správní radě zasedal známý slovenský politik Vavro Šrobár a jeden z přispěvatelů do časopisu byl Milan Hodža.
 Časopis tiskla spřízněná společnost Budapeštiansky nakladateľský spolok účastinárska spoločnosť [1]
   .
   .
Avers :

Účastina Slovenský denník účastinárska spoločnosť, Budapešť 1913, II. emise

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.