ZPĚT

 
   
Název :  PRAGOSA, Pražská akciová společnost pro obchod zbožím (PRAGOSA, prager Warenhandels-Aktiengesellschaft)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 K  
Město :  Praha
Datum :  27.11.1943
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  Společnost obchodovala s různými surovinami a polotovary, např. cukr, uhlí, cement, atd. 
 Filiálky: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, uherské Hradiště, Olomouc, Pardubice, Plzeň a Náchod.
 V roce 1948 znárodněna.
   
   
Avers :

   
Revers :

---