ZPĚT

 
   
Název :  ODE - Velkoobchodní akciová společnost v Plzni (ODE - Grosshandels-Aktiengesellschaft, Pilsen)
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

750

750

 K  
Město :  Plzeň
Datum :  6.1.1943
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky : 1902 - 1921 - Obchodní družstvo (pro obvod obchodní a živnostenské komory plzeňské) v Plzni, zapsané společenstvo s ručením omezeným, se sídlem v Plzni
1921 - 1943 - Obchodní družstvo v Plzni, zapsané spol. s r. o.
1943 - 1945 - ODE - Velkoobchodní akciová společnost v Plzni (ODE - Grosshandels-Aktiengesellschaft, Pilsen)
1945 - 1949 - Obchodní družstvo v Plzni, zapsané spol. s r. o.
1949 - 1951 - Velkodistribuční podnik, zaps. spol. s r. o. (Velkodistribuční podnik – správa kraje Plzeň)
1951 - 1954 - Velkoobchod potravinářským zbožím, n. p., Praha (Velkoobchod potravinářským zbožím – krajský závod, n. p., Plzeň)
1954 - 1958 - Plzeňský velkoobchod potravinářským zbožím, krajský podnik, Plzeň
1958 - 1960 - Spojený velkoobchod v Plzni, Plzeň, Přeštická 2
1960 - 1965 - Západočeský velkoobchod, Plzeň, Přeštická 2
1966 - 1989 - Potraviny Plzeň n.p.
   
   
Avers :

   
Revers :

---