ZPĚT

Pojišťovnictví (pojišťovny, pojišťovací průmysl, zajišťovny)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- CONTINENTALE, akciová pojišťovna v Praze (CONTINENTALE, Versicherungs-Aktien-Gesellschaft in Prag; CONTINENTALE, účastinárská poišťovna v Prahe; CONTINENTALE, Compagnie Anonyme d΄Assurance à Prague), akcie
  - Lidová pojišťovna "ČECHOSLAVIA" akc. spol. v Praze (Volksversicherung "ČECHOSLAVIA" Aktiengesellschaft in Prag), akcie
- PRUDENTIA, všeobecná pojišťovna akc. spol. v Praze (PRUDENTIA Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft in Prag), akcie
- První česká zajišťovací banka (Erste böhmische Rückversicherungsbank), akcie
- Sudetendeutsche Union, Versicherungs-Aktiengesellschaft in Reichenberg (Sudetoněmecká Union, pojišťovací akciová společnost v Liberci), akcie, 1x 500 RM
  - Sudetendeutsche Union, Versicherungs-Aktiengesellschaft in Reichenberg (Sudetoněmecká Union, pojišťovací akciová společnost v Liberci), akcie, 10x 500 RM
- Úvěrová pojišťovna, akc. spol. (Kreditversicherungsanstalt A. G.), akcie