ZPĚT

 
   
Název :  Sárosvármegyei Takarékpénztár Részvénytársaság
 Šarišská župná sporiteľňa účastinarská spoločnosť
 Stolična Šparkassa Šarišskej Stolici účastinarská spoločnosť
 Sároser Komitats-Sparkassa Akiengesellschaft
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

400

400

 Korun  
Město :  Eperjes (Prešov)
Datum :  7.2.1912
Emise :  II.
Série :  ---
Náklad :  1 000 ks
Rozměr :  cca 362 x 237 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Spořitelna byla založena dne 2.5.1909, přeměnou teprve od května 1908 stávajícího spořitelního a úvěrního družstva Szövetkezeti Takarékpénztár na akciovou společnost s názvem Sárosvármegyei Takarékpénztár Részvénytársaság (Sároser Komitats-Sparkassa Akiengesellschaft) se sídlem v Prešově. Neoficiální slovenský název společnosti je uváděn: Stolična Šparkassa Šarišskej Stolici účastinarská spoločnosť nebo Šarišská župná sporiteľňa účastinarská spoločnosť.
 Akciový kapitál ustanoven ve výši 400 000 Korun a rozdělený na 1 000 ks akcií v nominální hodnotě 400 K.
 Vzhledem k velkému zájmu o úvěry a dalšímu rozvoji spořitelny, rozhodla valná hromada v únoru 1912 o navýšení akciového kapitálu na 800 000 K, vydáním 1 000 ks nových akcií v nominální hodnotě 400 K, které nabídnuty akcionářům k odběru za kurz po 425 K.
 Vlivem zvyšující se inflace a tím nutnosti kapitálového posílení ústavu a zároveň rozšíření jeho obchodních aktivit, usneseno na valné hromadě z 22.2.1917 zvýšení akciového kapitálu na 1 000 000 K, emisí 500 ks nových akcií v nominální hodnotě 400 K, které nabídnuty akcionářům k odběru za kurz po 430 K. 
 Na mimořádné valné hromadě z 8.11.1917 usneseno na dalším zvýšení akciového kapitálu na 1 500 000 K, emisí 1 250 ks nových akcií v nominální hodnotě 400 K, které opět nabídnuty akcionářům k odběru v poměru 2:1 v kurzu po 520 K.
 Po vzniku Československa se spořitelna dostala do finančních problémů, zapříčiněných převážně nesplacenými úvěry a držením uherských válečných dluhopisů, deponovaných v Maďarsku.
 Na valné hromadě z 16.12.1920 ustanoven oficiální slovenský název ústavu na Šarišská župná sporiteľňa účastinarská spoločnosť, doposud byl používaný maďarský, případně německý název.
Na základě zákona č. 302/1920 Sb., ze 14.4.1920, kterým se upravovaly právní poměry spořitelen v ČSR, musela spořitelna upravit svůj název. Proto na valné hromadě ze 27.5.1921 rozhodnuto o změně názvu na Šarišská župná banka účastinarská spoločnosť (Sárosvármegyei bank részvénytársaság, Sároser Komitats Bank Aktien-Gesellschaft) a zároveň správní rada pověřena zvýšit akciový kapitál na 3 000 000 Kč (nikdy neprovedeno).
 Z důvodů všeobecné poválečné hospodářské krizi a narůstajících ztrát banky, bylo v roce 1923 na banku uvaleno moratorium, tj. zvýšený státní dozor, ale prakticky se jednalo o postupnou likvidaci ústavu.
 Na valné hromadě v roce 1930 schváleno snížení akciového kapitálu na 768 750 Kč odkolováním (snížení nominální hodnoty) akcií ze 400 Kč na 205 Kč.
 Na valné hromadě ze 4.9.1933 schváleno další snížení akciového kapitálu na 3 750 Kč odkolováním akcií z 205 Kč na 1 Kč.
 Na mimořádné valné hromadě z 15.6.1934 rozhodnuto o likvidaci banky a ještě v témže měsíci byla vymazána z obchodního rejstříku.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1921, 1926, 1927, 1930, 1934 a 1935.
     Patrik Derfiňák: ŠARIŠSKÁ ŽUPNÁ SPORITEĽŇA (1909-1935), ANNALES HISTORICI PRESOVIENSES č. 1/2020, roč. 20
   
   
Avers :

Účastina Šarišská župná sporiteľňa úč. spol., Prešov 1912, 400 Korun

   
.
Vnitřní strana :

Részvény Sárosvármegyei Takarékpénztár Rt. Eperjes, 1912, 400 Korona

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.