ZPĚT

 
   
Název :  Slovenská hospodárska banka úč. spol. (Szlovák Gazdasági Bank Rt.)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

100 x

15

1 500

 Pengö  
Město :  Budapest
Datum :  1.1.1942
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  343 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---