ZPĚT

 
   
Název :  Bankovní jednota v Chrudimi, společnost s obmezeným ručením (Bankverein in Crudim, Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Typ CP :  Podílový list - potvrzení
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 K  
Město :  Chrudim
Datum :  15.12.1911
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 215 x 356 - dvojlist
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

   .
Revers :

---

   .
.
.
.