ZPĚT

 
   
Název :  Pražská úvěrní banka
 Prager Credit-Bank
 Banque de Crédit de Prague
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  12.1.1920
Emise :  10. vydání, I. díl. 
Série :  ---
Náklad :  ---
Rozměr :  cca 251 x 359 mm - dvojlist
Poznámky :  Ostatní dokumenty: Šeky [1]
   
   
Avers :

Akcie Pražská úvěrní banka, Praha 1920, 10. emise, 400 Kč

   
.
Vnitřní strana :

Aktie Prager Credit-Bank, Prag 1920, 10. Emission, 400 Kronen

.
.

Action Banque de Crédit de Prague 1920, 10éme Emission, 400 Couronnes

.
.
Revers :

 ---

.
.
.
.
Pohlednice :

Pohlednice Budova Pražské úvěrní banky

Pohlednice: Budova Pražské úvěrní banky.

.
.

Pohlednice Pražská úvěrní banka, sklepení, trezor

Pohlednice: Pražská úvěrní banka, trezor, bezpečnostní schránky.

.

.
.
.