ZPĚT

Bankovnictví (banky, spořitelny, záložny)
   
  Čechy a Morava
- Agrární banka československá (Tschechoslowakische Agrarbank), akcie
  - Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka (Anglo-Czechoslovak and Prague credit bank, Anglo-Čechoslovakischen und Prager Creditbank), akcie, 1x 400 Kč
- Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka (Anglo-Czechoslovak and Prague credit bank, Anglo-Čechoslovakischen und Prager Creditbank), akcie, 25x 400 Kč
- Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka (Anglo-Czechoslovak and Prague credit bank, Anglo-Čechoslovakischen und Prager Creditbank), akcie. 100x 400 Kč
  - Banka československých legií (Bank der tschechoslovakischen Legionen), akcie, 1x 200 Kč
- Banka československých legií (Bank der tschechoslovakischen Legionen), akcie, 5x 200 Kč
- Banka pro průmysl pivovarský (Bank für Brauindustrie), akcie, 1910, série I.
- Banka pro průmysl pivovarský (Bank für Brauindustrie), akcie, 1919, série II.
  - Banka pro průmysl pivovarský (Bank für Brauindustrie), akcie, 1920, série III.
- BOHEMIA, akciová banka v Praze (BOHEMIA joint-stock bank Prague, BOHEMIA, Aktien-Bank, Prag), akcie, 1910
  - BOHEMIA, akciová banka v Praze (BOHEMIA joint-stock bank Prague, BOHEMIA, Aktien-Bank, Prag), akcie, 1912
- BOHEMIA, akciová banka v Praze (BOHEMIA joint-stock bank Prague, BOHEMIA, Aktien-Bank, Prag), akcie, 1918
- BOHEMIA, akciová banka v Praze (BOHEMIA joint-stock bank Prague, BOHEMIA, Aktien-Bank, Prag), akcie, 1919
  - BOHEMIA, akciová banka v Praze (BOHEMIA joint-stock bank Prague, BOHEMIA, Aktien-Bank, Prag), akcie, 1920
- BOHEMIA, československá zahraniční banka v Praze (BOHEMIA, Czechoslovak foreign banking corporation Prague), akcie, 1922
- Böhmische Union-Bank (Česká banka Union), akcie, 100 Zlatých, 1884
- Böhmische Union-Bank (Česká banka Union), akcie, 5x 100 Zlatých, 1891
- Centralbank der deutschen Sparkassen (Centrální banka německých spořitelen), akcie, 1.1.1910, V. emise
  - Centralbank der deutschen Sparkassen (Centrální banka německých spořitelen), akcie, 1.7.1910, VI. emise
  - Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik (Ústřední banka německých spořitelen v Československé republice), akcie, 1922, I. emise
- Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank), akcie, 1x 400 K
- Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank), akcie, 25x 400 K
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 25x 200 Kč, 1919
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 25x 200 Kč, 1920
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 1x 200 Kč, 1921
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 1x 200 Kč, 1922
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 1x 200 Kč, 1937
- Česká společnost pro úvěr hypoteční (Böhmische Bodencredit-Gesellschaft), akcie
- Československá diskontní banka (Tschechoslovakische Diskontbank), akcie
- Deutsche Agrar- und Industriebank (Německá agrární a průmyslová banka), akcie
- Moravská banka (Mährische Bank), zkratka Moravobanka, MB, akcie, 1927
- Moravská banka (Mährische Bank), zkratka Moravobanka, MB, akcie, 1x 400 K, 1943
- Moravská banka (Mährische Bank), zkratka Moravobanka, MB, akcie, 5x 400 K, 1943
  - Moravská lidová banka v Brně (Mährische Volksbank in Brünn), akcie
- Moravsko-Slezská banka (Mährisch-Schlesische Bank), akcie, 400 Kč, VIII. emise
  - Národní banka pro Čechy a Moravu v Praze (Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prag), akcie
- Pozemková banka v Praze (Prager Bodenbank), akcie
- Prager Bank-Verein (Pražský bankovní spolek, někdy uváděn název Pražská bankovní jednota), zatímní list
  - Pražská súčtovací banka (Prager Verrechnungsbank), akcie
- Pražská úvěrní banka (Prager Credit- Bank; Banque de Crédit de Prague), akcie
- První česká zajišťovací banka (Erste böhmische Rückversicherungsbank), akcie
- Řeznicko-uzenářská banka v Praze (Fleischer- und Selcher Bank in Prag), akcie, 1x 400 Kč
- Řeznicko-uzenářská banka v Praze (Fleischer- und Selcher Bank in Prag), akcie, 10x 400 Kč
- Ústřední banka českých spořitelen (Zentralbank der tschechischen Sparkassen), zkratka Sporobanka, UBČS, akcie
- Záložní eskontní ústav v Klatovech, akcie
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), 1.8.1919
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), 1.12.1919
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), akcie, 1x 200 Kč, 1929
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), akcie, 25x 200 Kč, 1929
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 1x 200 Kč, 1933
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 25x 200 Kč, 1933
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 100x 200 Kč, 1933
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 1x 500 K, 1941
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 10x 500 K, 1941
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 25x 500 K, 1941
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 100x 500 K, 1941
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 1x 500 K, 1943
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 25x 500 K, 1943
   
   
- Bankovní jednota v Chrudimi, společnost s obmezeným ručením (Bankverein in Crudim, Gesellschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Eskomptní společnost pro průmysl a obchod, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Escompte-Gesellschaft für Industie und Handel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1931
- Eskomptní společnost pro průmysl a obchod, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Escompte-Gesellschaft für Industie und Handel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), dva podílové listy z let 1932 a 1933
- Kreditanstalt der Deutschen GmbH. (Německý úvěrní ústav z.s.o.r.), podílový list, 1x 100 RM, 1941
- Kreditanstalt der Deutschen GmbH. (Německý úvěrní ústav z.s.o.r.), podílový list, 5x 100 RM, 1941
- Kreditanstalt der Deutschen GmbH. (Německý úvěrní ústav z.s.o.r.), podílový list, 1x 100 RM, 1942
- Kreditanstalt der Deutschen GmbH. (Německý úvěrní ústav z.s.o.r.), podílový list, 1x 100 RM, 1943
- Kreditanstalt der Deutschen GmbH. (Německý úvěrní ústav z.s.o.r.), podílový list, 10x 100 RM, 1943
- Občanská záložna na Král. Vinohradech, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Bürgerliche Vorschußkasse in Königliche Weinberge, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Okresní záložna hospodářská v Brandýse nad Labem (Šestajovice), navýšení podílu
- Spar- und Creditverein der „CONCORDIA“ registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Reichenberg, podílový list
- Spořitelna a záložna v Libušíně (Spar- und Darlehenskasse in Libuschin), podílový list
  - Ústřední záložna středostavovského živnostnictva a obchodnictva v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list, série A, 1x 100 Kč
  - Ústřední záložna středostavovského živnostnictva a obchodnictva v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list, série B, 2x 100 Kč
  - Ústřední záložna středostavovského živnostnictva a obchodnictva v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list, série E, 10x 100 Kč
  - Úvěrní spolek v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Credit-Verein in Prag, registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Volksbank Eisenberg/March eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht (Lidová banka Ruda nad Moravou zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list
- Volksbank Niedereinsiedel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Niedereinsiedel (Lidová banka Dolní Poustevna zapsané společenstvo s ručením obmezeným Dolní Poustevna), podílový list
- Volksbank Römerstadt eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Lidová banka Rýmařov zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list
- Volksbank Staab eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Lidová banka Stod zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list
  - Volksbank Tetschen-Bodenbach eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht (Lidová banka Děčín-Podmokly zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list
- Všeobecné úvěrní družstvo pro podporu a povznesení řemesel, obchodu, zemědělství a stavebního ruchu, zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Lázních Bělohradě, členská přihláška - podílový list, typ podtisku I.
- Všeobecné úvěrní družstvo pro podporu a povznesení řemesel, obchodu, zemědělství a stavebního ruchu, zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Lázních Bělohradě, členská přihláška - podílový list, typ podtisku II.
  - Záložna železničářů zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze, podílový list
- Živnostenská záložna v Libušíně z.s.o.r. (Gewerbe Sparkassse in Libuschin G.m.b.H.), podílový list
   
   
- Agrární banka československá (Tschechoslowakische Agrarbank), bon
.
.
  Slovensko
- Americko-slovenská banka (American-Slovak Bank), akcie
- Ar. Maróthi takarékpénztári részvénytársulat (Zlatomoravecká sporitelňa účastinná spoločnosť), akcie
- Barsmegyei Népbank Részvénytársaság (Tekovská Ľudová Banka Úč. Spol.), akcie
- Beszterczebányai Hitelbank Rt. (Banskobystrická úverná banka úč. spol., Neusohler Creditbank AG.), zatímní list
- Bodrogközi Takarékpénztár (Bodrogská sporiteľňa), akcie
- Bratislavská I. sporivá banka úč. spol. (Bratislava I. Takarékbank R.t., Bratislavaer I. Sparbank AG.), akcie
- Dobsinai Takarékpénztár és Előlegezési intézet Rt. (Dobšinská sporiteľňa a .?. úč. spol., Dobschauer Sparkasse und .?. AG.), akcie
- Egyesült Felsőmagyarországi Hitelbank és Kassai Takarékpénztár Rt. (Spojená hornomaďarská úverová banka a Košická sporiteľňa úč. spol., Vereinigte oberungarische Creditbank und Kaschauer Sparkasse AG.), akcie
- Esztergommegyei Párkány Takarékpénztár Rt., akcie
- Felvidéki Hitelbank Rt. (Hornomaďarská úverová banka úč. spol., Oberungarische Creditbank AG.), akcie
- Felvidéki Parcellázó és Gazdasági Bank Részvénytársaság (Hornouhorská parcelačná a hospodárska banka, účastinná spoločnosť), akcie
- Forgalmi Bank Rt. Pozsonyban, (Verkehrsbank AG. in Pozsony, "Dopravní banka akc. spol. v Bratislavě"), akcie
- Galanthai takarékpénztár Rt. (Galantská spořitelna akc. spol., Gallandauer Sparkasse AG.), akcie, 1894
- Galanthai takarékpénztár Rt. (Galantská spořitelna akc. spol., Gallandauer Sparkasse AG.), akcie, 1905
- Galanthai takarékpénztár Rt. (Galantská spořitelna akc. spol., Gallandauer Sparkasse AG.), akcie, 1910
- Galantská úverná banka úč. spol. (Galánthai Hitelbank Rt., Gallandauer Creditbank AG.), akcie
- Gömörmegyei Nép-és Iparbank Rt. (Gemerská ľudová a priemyselná banka úč. spol., Gemerer Volks- und Industriebank AG.), akcie
- Kassai Jelzálogbank Rt. (Košická hypotečná banka úč. spol., Kaschauer Hypothekenbank AG.), akcie, 1898
- Kassai Jelzálogbank Rt. (Košická hypotečná banka úč. spol., Kaschauer Hypothekenbank AG.), akcie, 1905
- Kassai Népbank Rt. (Košická lidová banka akc. spol.), akcie
- Kassai Takarékpénztár Rt. (Košická sporiteľňa úč. spol., Kaschauer Sparkasse AG.), akcie, 1907
- Kassai Takarékpénztár Rt. (Košická sporiteľňa úč. spol., Kaschauer Sparkasse AG.), akcie, 1916
- Kassai Takarékpénztár Rt. (Košická sporiteľňa úč. spol., Kaschauer Sparkasse AG.), akcie, 1917
- Királyhelmeczi Gazdasági és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság (Královsko-chlmecká hospodárska a obchodná banka úč. spol.), akcie
- Komárom-Vidéki Takarékpénztár Rt., akcie
- Lévai takarékpénztár részvény-társulat (Levická sporiteľňa účastinná spoločnosť), akcie
- Lévai takarék-és hitelintézet (Levická sporiteľňa a úverový ústav), akcie
- Levická Sporivá Banka Úč. Spol. (Lévai Takarékbank Részv. Társ., Lewenzer Sparbank AG.), akcie
- Losonczi Takarék-és Hitelbank Rt. (Lučenecká sporiteľňa a úverná banka úč. spol., Lizenzer Spar- und Creditanstalt-AG.), akcie
- Nagykaposi takarékpénztár részvénytársaság (Velkokapušianská sporiteľňa účastinárska spoločnost), akcie
- Nemecká obchodná a úverná banka úč. spol. (Deutsche Handels- und Kreditbank AG.), akcie, 1x 200 Ks, 1940
- Nemecká obchodná a úverná banka úč. spol. (Deutsche Handels- und Kreditbank AG.), akcie, 5x 200 Ks, 1940
- Nemecká obchodná a úverná banka úč. spol. (Deutsche Handels- und Kreditbank AG.), akcie, 25x 200 Ks, 1941
- Novozámska sporobanka úč. spol. (Érsekujvári Takarékbank R. T.), akcie
- Poprád-Felkai Takarékpénztár Rt. (Popradsko-Veľká sporiteľňa úč. spol., Deutschendorfer Sparkasse AG.), akcie
- Ružomberská priemyselná banka úč. spol. (Rózsahegyi Iparbank Rt., Rosenberger Industrie Bank AG.), akcie
- Selmeczi Népbank Rt. (Štiavnická lidová banka akc. spol.), akcie
- Selmeczi Takarékpénztár Rt. (Štiavnická sporiteľňa úč. spol., Schemnitzer Sparkasse AG.)
- Slovenská banka (Slovakische Bank, Slovák Bank), akcie, 1919
- Slovenská banka (Slovakische Bank, Slovák Bank), akcie, 1922
- Slovenská hospodárska banka úč. spol. (Szlovák Gazdasági Bank Rt.), akcie, 1x 15 Pengö, 1942
- Slovenská hospodárska banka úč. spol. (Szlovák Gazdasági Bank Rt.), akcie, 5x 15 Pengö, 1942
- Slovenská hospodárska banka úč. spol. (Szlovák Gazdasági Bank Rt.), akcie, 25x 15 Pengö, 1942
  - Slovenská hospodárska banka úč. spol. (Szlovák Gazdasági Bank Rt.), akcie, 100x 15 Pengö, 1942
- Slovenská ľudová banka (Slovakische Volksbank, Slovák Népbank), akcie
  - Slovenská všeobecná úverná banka úč. spol. (Slovakische Allgemeine Creditbank AG.), akcie, 1934
  - Slovenská všeobecná úverná banka úč. spol. (Slovakische Allgemeine Creditbank AG.), zatimní list, 1940
- Spišská úverná banka úč. spol. v Levoči (Szepesi Hitelbank Rt., Zipser Creditbank AG.), akcie
- Szenczi Takarékpénztár Rt. (Senecká spořitelna akc. spol., Wartberger Sparkasse AG.), akcie
  - Szlovák gazdasági bank Rt. (Slovenská hospodárska banka úč. spol.), akcie, 15 Pengö, 1947
- Szobránczi Takarékpénztár Rt. (Sobranecká sporiteľňa úč. spol.; Sobranzer Sparkasse AG.), akcie
- Takarék- és Hitelintézet Rt. Nagy-Bittsén (Spar- und Creditanstalt-AG. in Groß-Bitsch, Spořitelní a úvěrní ústav akc. spol. v Bytče), akcie
- TATRA, horňouhorská banka úč. spol. (TATRA, hornouhorská banka úč. spol., TÁTRA Felsőmagyarországi bank Rt., Oberungarische Bank AG.), zatímní list
- Tatra banka (Tatra Bank), akcie
- Tekovská Ľudová Banka Úč. Spol. (Barsmegyei Népbank Részvénytársaság), akcie
  - Tornallyai Takarékpénztár (Tornaľská spořitelna), akcie, 1913
- Tornallyai Takarékpénztár (Tornaľská spořitelna), akcie, 1917
- Trencséntepliczi Takarékpénztár Rt. (Trenčiansko-Teplická sporiteľňa úč. spol., Trentschin-Teplitzer Sparkasse AG.), akcie
- Trnavská I. banka úč. spol. (Tyrnauer I. Bank AG.), 1924
- Všeobecná banka Účastinný spolok v Lučenci (Általámos Bank Rt., Losonc, Allgemeine Bank AG. in Lizenz), akcie, 1910
- Všeobecná banka Účastinný spolok v Lučenci (Általámos Bank Rt., Losonc, Allgemeine Bank AG. in Lizenz), akcie, 1912
- Všeobecná banka účastinný spolok v Lučenci (Általámos Bank Rt., Losonc, Allgemeine Bank AG. in Lizenz), akcie, 1920
.
   
- Köhidgyarmati hitelszövetkezet mint az Országos központi hitelszövetkezet tagia (Úvěrní družstvo Zemské ústřední jednoty ???), podílový list
- Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kaschau), podílový list, 1926
  - Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kaschau), podílový list, 1932
- Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kaschau), podílový list, 1935
- Živnostenský úverný ústav v Rožňave (Kereskedők és Iparosok Hitelintézete Rozsnyón), podílový list
   
   
  Podkarpatská Rus
- Alsóvereczkei Népbank Rt., akcie
- Beregmegyei Hitelbank Rt. (Berežská úvěrní banka akc. spol.), akcie
  - Beregmegyei Központi Takarékpénztár Részvénytársaság (Berežská ústřední spořitelna akc. spol.), akcie
- Beregszászi Hitelintézet (Berehovský úvěrní ústav akc. spol.), akcie
- Magyar Bank Részvénytársaság (Maďarská banka akc. spol.), akcie
- Nagylucska és Vidéke Takarékpénztár Részvénytársaság (Spořitelna pro Velké Loučky a okolí akciová společnost, Sporitelňa pro Veľké Lučky a okolie účastinárska spoločnost), akcie
- Podkarpatská banka akc. spol. v Užhorodě (Podkarpatskij bank AG. in Ungwar; Подкарпатскій Банкь Ужгородь), akcie
- Tiszavidéki Takarékpénztár Rt., akcie
- Ungvári Népbank (Užhorodská lidová banka, Ungwarer Volksbank), akcie, 1912
- Ungvári Népbank (Užhorodská lidová banka, Ungwarer Volksbank), akcie, 1917
   
   
- Všeobecný úvěrní ústav, zapsané společenstvo s ručením omezeným (Általános Hitelintézet korlátolt felelősségű társaság, Allgemeine Kreditanstalt r. Gen. m. b. H.), podílový list
- Živnostenská záložna družstvo s obmezeným ručením v Užhorodě, podílový list
.
.
  Ostatní státy
- Bankovní jednota Československá v Berlíně (Tschechoslowakischer Bankverein AG. in Berlin), akcie, 1x 100 RM (100 RM)
- Bankovní jednota Československá v Berlíně (Tschechoslowakischer Bankverein AG. in Berlin), akcie, 10x 100 RM (1 000 RM)
- Bankovní jednota Československá v Berlíně (Tschechoslowakischer Bankverein AG. in Berlin), akcie, 100x 100 RM (10 000 RM)
  - Staropazovka banka úč. spol. v Starej Pazove (Staropazovske Banke Dioničarskog Društva u Staroj Pazovi), akcie
- Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Részvénytársaság, Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank Aktiengesellschaft, Banque Industrielle Hungaro-Tchéque Société Anonyme), akcie, 1920
- Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Részvénytársaság, Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank Aktiengesellschaft, Banque Industrielle Hungaro-Tchéque Société Anonyme), akcie, 1924
  - Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Részvénytársaság, Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank Aktiengesellschaft), akcie, 1x 15 Pengő, 1926
- Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Részvénytársaság, Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank Aktiengesellschaft), akcie, 5x 15 Pengő, 1926
- Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Részvénytársaság, Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank Aktiengesellschaft), akcie, 25x 15 Pengő, 1926
   
.
- Sudetendeutsche Kredit-Institut registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Wien (Sudetoněmecký úvěrní ústav, zapsané společenstvo s obmezeným ručením ve Vídni), podílový list
.
.