ZPĚT

 
   
Název :  Pražská paroplavební společnost
 Prager Dampf-Schiffarts-Gesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 
Město :  Praha
Datum :  15.7.1930
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  3 000 ks
Rozměr :  cca 236 x 170 mm
Poznámky :  Společnost, založená v roce 1865, provozuje svými parníky pravidelnou dopravu na Vltavě a na Labi na tratích Praha-Štěchovice, Praha-Mělník-Litoměřice-Ústí nad Labem-Podmokly-Hřensko, Mělník-Obříství-Kostelec nad Labem-Jiřice (stav k roku 1932).
 Od roku 1939 provozuje dopravu na Vltavě, Labi a Sázavě na tratích Praha-Štěchovice-Pikovice, Praha-Mělník.
 Kromě lodního parku (cca 30 lodí), vlastnila společnost hotely ve Štěchovicích a v Mělníku a parcelu ve Zbraslavi.
 Od roku 1926 většinu akcií společnosti získal bankovní dům Napravil a spol. (Ferdinand Napravil) a v roce 1927 došlo k výměně původních akcií za nové akcie.
 Valná hromada ze dne 15.7.1930 schválila stabilizační bilanci, která vykazovala přebytek z nadhodnocení majetku ve výši 3 969 530 Kč a bylo usneseno použít z této částky 1 200 000 Kč na zvýšení akciového kapitálu z 800 000 Kč na 2 000 000 Kč vydáním 3000 kusů nových gratis akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 2:3.
 V krizových letech 1933 až 1936 společnost utrpěla těžké ztráty a hrozil jí konkurz. V zájmu udržení paroplavby z pověření státní správy převzala počátkem roku 1937 provoz Československá plavební akc. spol. Labská, která získala většinu akcií, uskutečnila mimosoudní vyrovnání s věřiteli a provedla technickou i obchodní reorganizaci podniku.
 Společnost zanikla v roce 1950.
 Zdroj informací: J. Kašpar: Československé bursovní papíry.
   
   
Avers :

Akcie Pražská paroplavba, Praha 1930, 400 Kč

   
.
Revers :

 ---

   .
.
.
.