ZPĚT

Automobilová doprava (zasilatelské a přepravní společnosti, spedice, autobusová přeprava)
   
Čechy
- Autodopravní akciová společnost v Praze (Auto-Verkehrs Aktiengesellschaft in Prag), zkratka ADASP (ASA), akcie, 1926
- Autodopravní akciová společnost v Praze (Auto-Verkehrs Aktiengesellschaft in Prag), zkratka ADASP (ASA), akcie, 1938
- Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu, akciová společnost v Praze (Südböhmische Unternehmen für Automobil-Transport, Aktiengesellschaft in Prag), zkratka JAS, akcie, 1x 400 Kč
- Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu, akciová společnost v Praze (Südböhmische Unternehmen für Automobil-Transport, Aktiengesellschaft in Prag), zkratka JAS, akcie, 25x 400 Kč
- Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu, akciová společnost v Praze (Südböhmische Unternehmen für Automobil-Transport, Aktiengesellschaft in Prag), zkratka JAS, akcie, 100x 400 Kč
- Zasilatelská jednota, Hermann a Theilnehmer, akciová společnost pro mezinárodní dopravy (Spediteur-Verein Herrmann & Theilnehmer Aktiengesellschaft für Internationale Transporte), akcie
.
  Slovensko
  - Fuvarozási és Forgalmi részvénytársaság Párkány (Přepravní a dopravní akciová společnost Parkan), akcie