ZPĚT

 
   
Název :  Waagthal-Bahn (Oedenburg-Presburg-Lundenburg-Waagthal)
 Vágvölgyi vasut (Soprony-Pozsony-Lundenburg-Vágvölgy)
 Považská železnica (Šopron-Bratislava-Břeclav-údolie Váhu)
 Chemin de fer Waagthal (Oedenburg-Presburg-Lundenburg-Waagthal)
 Waagthal-Railway (Oedenburg-Presburg-Lundenburg-Waagthal)
Typ CP :  Prioritní akcie
Hodnota :

1x

300

300

 Zlatých  
Město :  Presburg (Bratislava)
Datum :  10.2.1873
Emise :  I. emise - Zakladatelská emise.
Série :  ---
Náklad :  106 479 ks
Rozměr :  cca 369 x 259 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založená dne 8.1.1873 na základě udělené koncese z roku 1872 a platné po dobu 90 let.
 Akciový kapitál ustanoven ve výši 53 239 500 Zlatých, rozdělený na 106 479 ks prioritních akcií po 300 Zlatých a 106 479 ks kmenových akcií po 200 Zlatých.
 Společnost plánovala postavit parní železnici v trase Šopron-Rust-Bratislava-Trnava-Trenčín-Žilina, odbočky na Eisenstadt; Leopoldov-Zbehy a Trnava-Břeclav.
 K tomuto účelu převzala od roku 1871 zakoupenou původní koněspřežnou dráhu Bratislava-Trnava, kterou začala již koncem roku 1872 přestavovat na parní železnici, provoz znovu zahájen v květnu 1873.
 V roce 1874 zprovozněna trasa Rača-Vajnory (napojení na železnici Vídeň-Budapešť), v červnu 1876 Trnava-Nové Mesto nad Váhom a v září 1876 Trnava-Sereď.
 V roce 1874 získán souhlas na stavbu dráhy Vlárský průsmyk-Nemšová a v následujícím roce (1875) uzavřela Považská železnice dohodu s podnikatelem Bethel Henry Strousbergem, který měl vybudovat trasy Trnava-Nové Mesto nad Váhom-Vlárský průsmyk.
 Vzhledem k všeobecné hospodářské krizi po vídeňském burzovním krachu, Bethel Henry Strousberg zkrachoval a do finančních problémů se postupně dostala i Považská železnice. V květnu 1878 zprovozněn poslední úsek Nové Mesto nad Váhom-Trenčín.
 Považské železnici byl odňat souhlas na stavbu dráhy na Vlárský průsmyk, čímž se dostala do ještě větších finančních problémů a byla nucena odprodat všechny hotové i rozestavěné železnice a následně skončila v likvidaci.
   Zdroj:
     Ladislav Szojka: Bratislava a železnice - Železnice v Bratislave do roku 1918.
     https://cs.wikipedia.org
   
   
Avers :

Prioritná účastina Považskej železnice Šopron-Bratislava-Břeclav-údolie Váhu, Bratislava 1873, 300 Zlatých

   
.
Vnitřní strana :

Aktie der Waagthal-Bahn Oedenburg-Presburg-Lundenburg-Waagthal, Presburg 1873, 300 Gulden

.
.

Elsőbbségi részvénye Vágvölgyi vasut Soprony-Pozsony-Lundenburg-Vágvölgy, Pozsony 1873, 300 Forint

.
.
Revers :

 ---

   
.
.
.