ZPĚT

 
   
Název :  Zsitvavölgyi H. É. Vasut Részvény-Társaság (Zsitvathalbahn Actien-Gesellschaft, Zsitvathaler Localeisenbahn A.G., Miestna železnica v údolí Žitavy úč. spol.)
Typ CP :  Kmenová akcie
Hodnota :

1x

200

200

 K  
Město :  Budapeš
Datum :  15.11.1893
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  8 537 ks
Rozměr :  408 x 260 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

 ---