ZPĚT

Železniční doprava (místní dráhy, tramvaje)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - Ausschliessend priv. Buschtěhrader Eisenbahn (Výhradní privilegovaná Buštěhradská dráha), zkratka BEB (BD), požitkový list série A
- Ausschliessend priv. Buschtěhrader Eisenbahn (Výhradní privilegovaná Buštěhradská dráha), zkratka BEB (BD), akcie série B, II. emise 1873
  - Ausschliessend priv. Buschtěhrader Eisenbahn (Výhradní privilegovaná Buštěhradská dráha), zkratka BEB (BD), akcie série B, II. emise 1874
  - Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft (Společnost Brněnské místní dráhy), vydaná akcie a blanket
- C. k. Priv. dráha Pražsko-Duchcovská (K. k. priv. Prag-Duxer Eisenbahn), prioritní akcie
- C. k. výsadní Ostrávsko-Fridlandská železnice (K. k. priv. Ostrau-Friedlander Eisenbahn), akcie
- C. k. výsostná železnice Pražsko-Duchcovská (K. k. privilegierte Prag-Duxer Eisenbahn), vydaná akcie a blanket
  - Duchcovsko-Podmokelská dráha (Dux-Bodenbacher Eisenbahn, dříve C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská železnice), akcie, 1920
- Eisenbahn Karlsbad-Johanngeorgenstadt (Železnice Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt), akcie
- Eisenbahn Marienbad-Karlsbad (Železnice Mariánské Lázně-Karlovy Vary), akcie
- Eisenbahn Schönwehr Elbogen (Železnice Krásný Jez - Loket), akcie
- Gablonzer Verkehrs-Aktien-Gesellschaft (Jablonecká dopravní akciová společnost), akcie, 50 RM
- Gablonzer Verkehrs-Aktien-Gesellschaft (Jablonecká dopravní akciová společnost), akcie, 100 RM
- Hohenfurther elektrische Lokalbahn (Vyšebrodská elektrická místní dráha), kmenová akcie, 200 Korun
- Hohenfurther elektrische Lokalbahn (Vyšebrodská elektrická místní dráha), kmenová akcie, 10 000 Korun
  - K. k. priv. Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft (C. k. priv. společnost Ústecko-Teplické železnice), akcie
- K. k. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft (C. k. priv. Česká severní dráha), akcie
  - K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská železnice, později Duchcovsko-Podmokelská dráha), akcie, 1899
- K. k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn (C. k. priv. Severní dráha císaře Ferdinanda), polovina požitkové akcie, 500 Zlatých
- K. k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn (C. k. priv. Severní dráha císaře Ferdinanda), celá požitková akcie, 1 000 Zlatých
- Localbahn Gross-Priesen-Wernstadt-Auscha (Místní dráha Velké Březno-Verneřice-Úštěk), kmenová akcie
- Localbahn Reichenberg-Gablonz (Místní dráha Liberec-Jablonec), prioritní akcie, 1889
- Localbahn Reichenberg-Gablonz (Místní dráha Liberec-Jablonec), požitkový list, 1891
- Localbahn Schweissing-Haid (Místní dráha Svojšín-Bor), kmenová akcie
- Localbahn Starkenbach-Rochlitz (Místní dráha Jilemnice-Rokytnice), kmenová akcie
  - Localbahn Strakonitz-Winterberg (Místní dráha Strakonice-Vimperk), kmenová akcie
- Localbahn Stramberg-Wernsdorf (Místní dráha Štramberk-Veřovice), požitkový list
- Lokalbahn Wekelsdorf-Parschnitz-Trautenau (Místní dráha Teplice-Poříčí-Trutnov), kmenová akcie, I. emise 1907
- Lokalbahn Wekelsdorf-Parschnitz-Trautenau (Místní dráha Teplice-Poříčí-Trutnov), prioritní akcie, I. emise 1907
- Lokalbahn Wekelsdorf-Parschnitz-Trautenau (Místní dráha Teplice-Poříčí-Trutnov), prioritní akcie, II. emise 1916
  - Mährische Westbahn (Prossnitz–Trübau) (Moravská západní dráha (Prostějov-Třebová)), akcie
- Místní dráha Brandýs n. L.-Neratovice (Localbahn Brandeis an der Elbe-Neratowitz), akcie
- Místní dráha Domažlice-Tachov (Localbahn Taus-Tachau), akcie
- Místní dráha Chrudimsko-Holická (Localbahn Chrudim-Holitz), kmenová akcie
- Místní dráha Jičín-Rovensko-Turnov (Localbahn Jičín-Rovensko-Turnau), akcie
  - Místní dráha Kolín-Čerčany-Kácov (Localbahn Kolin-Cercan-Kacov), kmenová akcie
- Místní dráha Kostelec-Telč (Localbahn Wolframs-Teltsch), akcie
- Místní dráha Otrokovice-Zlín-Vyzovice (Localbahn Otrokowitz-Zlin-Wisowitz), kmenová akcie
- Místní dráha Staňkov-Horšův Týn-Ronšperk (Localbahn Stankau-Bischofteinitz-Ronsperg), kmenová akcie
- Místní dráha Strakonice-Blatná-Březnice s odbočkami (Localbahn Strakonitz-Blatna-Breznitz mit Abzweigungen), kmenová akcie
- Místní dráha Svitava-Polička (Localbahn Zwittau-Polička), kmenová akcie
- Reichenberg-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn (Liberecko-jablonecko-tanvaldská železnice), prioritní akcie, 200 Zlatých, 1893
- Reichenberg-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn (Liberecko-jablonecko-tanvaldská železnice), prioritní akcie, 400 Korun, 1900
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn, Kolej północna Ferdynanda), pětinová požitková akcie, 1930
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn, Kolej północna Ferdynanda), poloviční požitková akcie, 1930
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn, Kolej północna Ferdynanda), celá požitková akcie, 1934
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), akcie, 1942
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), požitkový list, 1942
- Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn), rentový list, 1942
- Společnost moravských místních drah (Mährische Lokaleisenbahn-Gesellschaft), akcie
   
.
  Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Homonna-Takcsányi Helyi Érdekű Vasut Részvénytársaság (Miestna železnica Humenné-Stakčín úč. spol., Homonna-Takcsányer Localeisenbahn AG.), kmenová akcie, 200 Korun
  - Kassa-Hegyaljai Helyi Érdekű Vasut Részvénytársaság (Miestna železnica Košice-Podvršia úč. spol., Kassa-Hegyaljaer Localbahn AG.), kmenová akcie, 1 000 Korun
  - Kassa-Tornai helyi érdekű vasut-részvénytársaság (Miestna dráha Košice-Turňa úč. spol., Kaschau-Tornaer Localbahn AG.), prioritní akcie, 200 Zlatých, 1890
- Kassa-Tornai helyi érdekű vasut-részvénytársaság (Miestna dráha Košice-Turňa úč. spol., Kaschau-Tornaer Localbahn AG.), 1/4 kmenové akcie, 50 Zlatých, 1890
- Kassa-Tornai helyi érdekű vasut-részvénytársaság (Miestna dráha Košice-Turňa úč. spol., Kaschau-Tornaer Localbahn AG.), kmenová akcie, 200 Zlatých, 1893
- Léva-Nagysurányi helyi érdekű vasut részvénytársaság (Miestna dráha Levice-Veľké Šurany úč. spol., Léva-Nagysurányer Localeisenbahn-A.-G.), kmenová akcie
- Murányvölgyi Helyi Érdekű Vasút Részvénytársaság (Miestna dráha v údolí Muráňe úč. spol., Muránythaler Localeisenbahn AG.), kmenová akcie, 200 Korun
- Nagy Tapolcsány-Bossány-trencséni helyi érdekű vasút részvénytársaság (Miestna dráha Topoľčany-Bošany-Trenčín úč. spol., Nagy Tapolcsány-Bossány-Trencséner Localeisenbahn AG.), kmenová akcie
- Nyitra-Üzbég-Radosnai Helyiérdekű Vasút Részvénytársaság (Miestna železnica Nitra-Zbehy-Radošina úč. spol., Nyitra-Üzbég-Radosnaer Vicinalbahn AG.), kmenová akcie, 200 Korun
- Poprádvölgyi (Poprád-Késmárki) Helyi Érdekű Vasút Részvény-Társaság (Miestna železnica v údolí Popradu (Poprad-Kežmarok) úč. spol.), prioritní akcie, 200 Korun
- Pozsony-Komáromi egyesült helyi érdekű vasut részvénytársaság (Zjednotená miestna železnica Bratislava-Komárno úč. spol., Vereinigte Pozsony-Komáromer Localbahn AG.), 1/6 kmenové akcie, 200 Korun
  - Pozsony-Komáromi egyesült helyi érdekű vasut részvénytársaság (Zjednotená miestna železnica Bratislava-Komárno úč. spol., Vereinigte Pozsony-Komáromer Localbahn AG.), kmenová akcie, 1 200 Korun
- Somorja-Uszori Helyi Érdekű Vasut Részvénytársaság (Miestna železnica Šamorín-Úsor úč. spol., Localbahn Sommerein-Austern AG.), 1/2 akcie, 100 Korun
- Somorja-Uszori Helyi Érdekű Vasut Részvénytársaság (Miestna železnica Šamorín-Úsor úč. spol., Localbahn Sommerein-Austern AG.), akcie, 1x 200 Korun
- Somorja-Uszori Helyi Érdekű Vasut Részvénytársaság (Miestna železnica Šamorín-Úsor úč. spol., Localbahn Sommerein-Austern AG.), akcie, 10x 200 Korun
  - Sopron-Pozsonyi helyi érdekű vasút részvénytársaság (Miestna železnica Sopron-Bratislava úč. spol., Sopron-Pozsonyer Localbahn A.-G.), prioritní akcie, 100 Zlatých
- Sopron-Pozsonyi helyi érdekű vasút részvénytársaság (Miestna železnica Sopron-Bratislava úč. spol., Sopron-Pozsonyer Localbahn A.-G.), kmenová akcie, 100 Zlatých
- Tőketerebes-Galszécs-Varannói helyi érdekű vasut részvény-társaság (Miestna železnica Trebišov-Sečovce-Vranov nad Topľou úč. spol., Tőketerebes-Gálszécs-Varannóer Localeisenbahn A.-G.), kmenová akcie, 200 Korun
- Waagthal-Bahn (Vágvölgyi vasut, Považská železnica, Chemin de fer Waagthal, Waagthal-Railway), prioritní akcie
- Zsitvavölgyi Helyi Érdekű Vasút Részvény-Társaság (Miestna železnica v údolí Žitavy úč. spol., Zsitvathalbahn A.-G.), kmenová akcie, 200 Korun
- Zsolna-Rajeczi helyi érdekű vasut Részvénytársaság (Miestna železnica Žilina-Rajec úč. spol., Zsolna-Rajeczer Localbahn A.-G.), kmenová akcie, 200 Korun
   
.
.
Podkarpatská Rus
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Ungvár-Vajáni Helyi Érdekű Vasut Részvény-Társaság (Místní dráha Užhorod-Vojany akc. spol., Ungvár-Vajaner Localeisenbahn A.-G.), akcie
- Ungvölgyi helyi érdekü vasút Részvénytársaság (Akciová společnost místní dráhy v údolí Uže, Ungthal-Local-Eisenbahn-A.-G.), kmenová akcie, 1893
- Ungvölgyi helyi érdekü vasút Részvénytársaság (Akciová společnost místní dráhy v údolí Uže, Ungthal-Local-Eisenbahn-A.-G.), požitkový list, 1919
- Ungvölgyi helyi érdekü vasút Részvénytársaság (Akciová společnost místní dráhy v údolí Uže, Ungthal-Local-Eisenbahn-A.-G.), požitkový list, 1927
.
.
.
Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Société Anonyme des Tramways de Prague (Akciová společnost Pražské tramwaye), akcie, 1x 50 Fr.
- Société Anonyme des Tramways de Prague (Akciová společnost Pražské tramwaye), akcie, 2x 50 Fr.
- Société Anonyme des Tramways de Prague (Akciová společnost Pražské tramwaye), akcie, 5x 50 Fr.
.
.
.
.
.
..