ZPĚT

 
   
Název :  Localbahn Reichenberg-Gablonz
 Místní dráha Liberec-Jablonec
Typ CP :  Prioritní akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Zlatých  
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  2.1.1889
Emise :  I. - Zakladatelská emise.
Série :  ---
Náklad :  4 325 ks
Rozměr :  cca 250 x 336 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost Místní dráha Liberec-Jablonec (Localbahn Reichenberg-Gablonz) byla oficiálně založena dne 29.11.1888, na základě vydané koncese z 3.7.1886, která povolovala stavbu a provoz železnice v úseku Liberec-Jablonec nad Nisou na dobu 90 let (do roku 1976). Sídlila ve Vídni a akciový kapitál byl ustanoven ve výši 1 300 000 Zlatých, rozdělený na 4 325 ks prioritních akcií po 200 Zl. a 2 175 ks kmenových akcií lit. A po 200 Zl. Společnost byla osvobozena od placení daní do 2.7.1916.
 Provoz na trase Liberec-Jablonec nad Nisou zahájen již 26.11.1888.
 Na valných hromadách z 21.5.1892 a 2.3.1893 projednáno a rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 1 673 000 Zlatých, vydáním 925 ks nových prioritních akcií po 200 Zl. a 940 ks nových kmenových akcií lit. B po 200 Zl.
 Dále schváleno vydání 4%-ních prioritních dluhopisů v celkovém objemu 5 818 000 Korun, rozdělených na 200 ks po 10 000 K, 1 500 ks po 2 000 K a 2 045 po 400 K. Splatných losováním, v letech 1895 až 1965.
 Společnosti byla dne 25.3.1893 udělena další koncese na rozšíření dráhy a ve stejném roce změnila název na Liberecko-jablonecko-tanvaldská železnice (Reichenberg-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn).
 Provoz na trase Jablonec nad Nisou-Lučany nad Nisou zahájen 12.7.1894, na trase Lučany nad Nisou-Smržovka-Tanvald a Smržovka-Josefův Důl dne 10.10.1894.
 Na valné hromadě z 27.6.1899 usneseno další zvýšení akciového kapitálu na 2 478 000 Zlatých (4 956 000 Korun), vydáním 3 640 ks nových prioritních akcií po 400 K a 385 ks nových kmenových akcií lit. A po 400 K. Výtěžku emise použito ke stavbě dráhy z Tanvaldu přes Kořenov a dále k říšské hranici s Pruskem (dnes směr Piechowice [PL]). Koncese na tuto dráhu udělena dne 15.12.1899.
 Schválena další emise 4%-ních prioritních dluhopisů v celkové výši 3 600 000 Korun, rozdělených na 200 ks po 5 000 K, 2 200 ks po 1 000 K a 800 ks po 500 K. Splatné losováním, nejpozději v 65 letech, počínaje 1.7.1902.
 Trasa Tanvald-Kořenov-říšská hranice zprovozněna dne 1.7.1902. Vzhledem ke strmosti dráhy, je část železnice vybavena ozubnicí v celkové délce 6,652 km.
 Do 1.7.1902 zajišťovala provoz na dráze společnost Jihoseveroněmecká spojovací dráha a poté Rakouská státní dráha. Od roku 1919 Československé státní dráhy (ČSD).
 V roce 1904 vydána III. emise 4%-ních prioritních dluhopisů v celkové výši 1 200 000 Korun, rozdělených na 70 ks po 5 000 K, 700 ks po 1 000 K a 300 ks po 500 K. Splatné losováním, nejpozději v 72 letech, počínaje 1.7.1904. Výtěžku emise použito na úhradu vyšších nákladů, vzniklých při stavbě trati Tanvald-Kořenov (cca 300 000 K) a zbytek použit na další investice.
 Společnost Liberecko-jablonecko-tanvaldská železnice platila do 30.6.1908 za železniční provoz paušálně 360 000 K a 50% z hrubého příjmu přesahujícího 1 040 000 K. Od 1.7.1908 platila nákladovou cenu.
 Na valné hromadě z 12.6.1914 usneseno další vydání dluhopisů, které ale nebylo nikdy provedeno.
 V roce 1921 společnost nostrifikována a sídlo přeneseno z Vídně do Liberce.
 Na valné hromadě z 14.5.1927 rozhodnuto o elektrifikaci trasy Liberec-Jablonec nad Nisou-Tanvald.
 K 1.1.1930 byla Liberecko-jablonecko-tanvaldská železnice zestátněna a železnice začleněna po Československé státní dráhy (ČSD).
 V rámci unifikace státního dluhu byly všechny nesplacené 4%-ní prioritní dluhopisy I., II. a III. emise vyměněny za dluhopisy státní 3%-ní unifikační půjčky, umořitelné v letech 1938-1987. [3]
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1921, 1927, 1930.
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1937-1938
     Internet (cs.wikipedia.org, de.wikipedia.org)
.
.
 Výpis emisí akcií:
 Název společnosti: Místní dráha Liberec-Jablonec (Localbahn Reichenberg–Gablonz)
 I. emise 1889: 1 300 000 Zlatých, 4 325 ks prioritních akcií po 200 Zl. a 2 175 ks kmenových akcií lit. A po 200 Zl.
 Změna názvu společnosti na Liberecko-jablonecko-tanvaldská železnice (Reichenberg-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn)
 II. emise 1893: 373 000 Zlatých (1 673 000 Zl.), 925 ks prioritních akcií po 200 Zl. [1] a 940 ks kmenových akcií lit. B po 200 Zl.
 Převedena měna ze Zlatých na Koruny (1 Zlatý = 2 Koruny).
 III. emise 1900: 1 610 000 Korun (4 956 000 K), 3 640 ks prioritních akcií po 400 K [2] a 385 ks kmenových akcií lit. A po 400 K.
.
 Požitkové listy vydané náhradou za vylosované akcie: 1891.
.
.
 Výpis emisí dluhopisů:
 I. emise 1893 - 4%-ní prioritní dluhopisy v celkové výši 5 818 000 Korun:
 2 045 ks po 400 K
 1 500 ks po 2 000 K
 200 ks po 10 000 K
 II. emise 1899 (1900) - 4%-ní prioritní dluhopisy v celkové výši 3 600 000 Korun:
 800 ks po 500 K
 2 200 ks po 1 000 K
 200 ks po 5 000 K
 III. emise 1904 - 4%-ní prioritní dluhopisy v celkové výši 1 200 000 Korun:
 300 ks po 500 K
 700 ks po 1 000 K
 70 ks po 5 000 K
   
   
Avers :

Prioritní akcie Místní dráha Liberec-Jablonec, Vídeň 1889, 200 Zlatých

   
.
Revers :

 ---

   .
.
.
.