ZPĚT

 
   
Název :  Severní dráha Ferdinandova (Ferdinands-Nordbahn, Kolej północna Ferdynanda), zkratka KFNB
Typ CP :  Celá požitková akcie
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Zlatý  
Město :  Moravská Ostrava
Datum :  15.3.1930
Emise :  ---
Série :  Lit. A.
Náklad :  --- ks
Rozměr :  407 x 272 mm
Poznámky :  Dříve C. k. privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda (k.k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn)
   
   
Avers :

   
Revers :

 ---