ZPĚT

 
   
Název :  Místní dráha Svitava-Polička (Localbahn Zwittau-Polička)
Typ CP :  Kmenová akcie
Hodnota :

1 x

200

200

 Zlatý
Město :  Vídeň
Datum :  1.10.1896
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  1 310 ks
Rozměr :  ---
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :  ---